HØR: Folkevisen "Og havde jeg mig bareste en mark"

Kilder

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres et uddrag af folkevisen "Og havde jeg mig bareste en mark" sunget af husbestyreinde Lovise Hansen fra Dover i Sydthy. Lovise Hansen er født og opvokset i Brønderslev i Vendsyssel, hvor hun virkede som lærerinde. Gennem sin store interesse for indsamling af folkeminder kom hun i kontakt med folkemindeforskeren Evald Tang Kristensen (1843-1929), der indsamlede folkeviser fra hele Danmark (dog primært i Jylland). Optagelsen stammer fra 1907, hvor Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner Nielsen (1881-1953) rejste rundt i Jylland med en fonograf og optog folkeviser, fremført af almindelige mennesker. 

Folkevisetraditionen som her udleves menes at kunne føres tilbage til 1200-tallet. Viserne har taget mange former, heriblandt som historiske viser, ridder-og trylleviser.

    


Noteblad. Fra Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket.

Og havde jeg mig bareste en mark,
- faldera -
og havde jeg mig bareste en mark.
- Åh ja, den nådelige mark -
og havde jeg mig bareste en mark.

Og hvad vil du da med den mark?
- faldera -
og hvad vil du da med den mark?
- Åh ja, den nådelige mark -
Og hvad vil du da med den mark?


Lovise Hansen ca. 1911. Fra
Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket.

Om kilden

Dateret
1907
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Folkevise
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
8. januar 2010
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk