HØR: Folkevisen "Liden Kirsten hun spurgt' hendes moder"

Kilder

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres et uddrag af folkevisen "Liden Kirsten hun spurgt' hendes moder" sunget af syerske Mette Kristensen fra Hammerum. Mette Kristensen voksede ligesom sin kusine, Kristine Andersen, op hos sin bedstefader i Lind, hvor de lærte en række folkeviser. Folkemindeforskeren Evald Tang Kristensen (1843-1929) indsamlede folkeviser fra hele Danmark (dog primært i Jylland) og havde derigennem fået kendskab til de to kusiner. Optagelsen stammer fra 1907, hvor Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner Nielsen (1881-1953) rejste rundt i Jylland med en fonograf og optog folkeviser, fremført af almindelige mennesker. Evald Tang Kristensen var ikke helt tilfreds med kvaliteten af denne optagelse. I sine optegnelser over rejsen giver han udtryk for, at Mette Kristensen sang temmeligt svagt.

Folkevisetraditionen som her udleves menes at kunne føres tilbage til 1200-tallet. Viserne har taget mange former, heriblandt som ridder- og skæmteviser.

    

Kvaliteten af lydklippet er desværre så dårligt, at det ikke er muligt at gengive præcist. 

I stedet ses her teksten fra ’Jydske Folkeviser og Toner, samlede af Folkemunde, især i Hammerum-Herred, af Evald Tang Kristensen’ (1871), s. 1.


1. Den modige lidel Kirsten.

1. Lidel Kirsten adspørger sin Moder:
- Herre Falkentog. –
”Men havde jeg mig aldrig en Broder?”
For de haver hannem spændt udi Taarnet.

2. ”Jo vist havde du dig en Broder bold;
 - Herre Falkentog –
men han ligger fangen udi Kongens Vold.”
For de haver hannem spændt udi Taarnet.

3. ”Og hør kjær Moder! baade favr og fin,
- Herre Falkentog -
maa jeg ikke hente kjær Broderen min?”
For de haver hannem spændt udi Taarnet.


Billede af Mette Kristensen
Mette Kristensen. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Om kilden

Dateret
1907
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd , Folkevise
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
8. januar 2010
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
1907
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd , Folkevise
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
8. januar 2010
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk