HØR: Christian 10.s tale ved befrielsen 5. maj 1945

Kilder

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres Christian 10.s (født 1870, regent 1912-1947) tale ved Danmarks befrielse, efter fem års tysk besættelse, den 5. maj 1945. I talen gives der bl.a. udtryk for glæden ved den genvundne frihed. Danmarks befriere, frihedsbevægelserne og de som har måttet ofre deres liv som følge af de ulykker krigsførelsen skabte indenfor de danske grænser takkes og mindes. Christian 10. lovpriser endvidere det danske folks sammenhold gennem besættelsen og understreger nødvendigheden af et fortsat sammenhold, således et frit og betryggende Danmark kan skabes. Han opfordrer danskerne til at støtte op omkring den af kongen udnævnte befrielsesregering, samt vise den tillid, eftersom vanskelige opgaver står forude.

    

Om kilden

Forfatter(e)
Christian 10
Dateret
05.05.1945
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Tale
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
8. august 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk