HØR: Aksel Larsens (DKP) 'bådtale' fra 1931 i en senere indtaling

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne lydoptagelse gengiver Aksel Larsen (1897-1972), daværende medlem af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), sin berømte 'bådtale', som han holdt i forbindelse med en stor arbejdsløshedsdemonstration i København den 9. oktober 1931.

Talen har fået sit navn, fordi Aksel Larsen holdt den fra en robåd med navnet 'Rosa' i Frederiksholms Kanal (ved Christiansborg), således at politiet ikke kunne forhindre ham i at ytre sine budskaber. Aksel Larsen og DKP fik talen genindtalt på grammofonplade op til folketingsvalget den 16. november 1932 som en del af valgpropagandaen. Det lykkedes DKP at få 1,1 % af stemmerne ved valget, og de opnåede således 2 mandater i Folketinget. I december samme år blev Aksel Larsen valgt til formand for partiet, hvor han forblev indtil eksklusionen i 1958, efter at han i hårde vendinger havde kritiseret Sovjetunionens håndtering af opstanden i Ungarn 1956. Han stiftede efterfølgende Socialistisk Folkeparti. I lydklippet sammenligner Aksel Larsen Sovjetunionen og Danmark. Han mener, at det sovjetiske styre klart er at foretrække, eftersom Danmark regeres til fordel for kapitalisterne, har stor arbejdsløshed og boligmangel, mens Sovjetunionen tjener den arbejdende klasse og ikke plages af fænomener som arbejdsløshed og boligmangel.

 

Transskription af talen: 

Klassefæller! Valget gælder kapitalisme eller socialisme. Sammenbrud eller opbygning. Lønslaveri eller frihed. Arbejdsløshed eller arbejde. For arbejderklassen er dette valg ikke svært.
I Danmark udskrives valget efter kun 3½ års socialdemokratisk regeringsperiode, fordi regeringens handlinger har berøvet dem tilliden hos arbejderne.
I Sovjetunionen fejres samtidig den kommunistiske sovjetregerings 15-års jubilæum. Og den står stærkere end nogensinde, båret oppe af den arbejdende befolknings tillid.
I Danmark har regeringens virksomhed været sociale nedskæringer, kriseforlig med De Konservative og forringelser af arbejderklassens levefod.
I Sovjetunionen bæres alle udgifter til socialforsikring af staten. Arbejderklassens indtægter stiger, og dens levefod forbedres.
I Danmark er der kapitalistisk krise og kaos, masseafskedigelser, arbejdsløshed og sult.
I Sovjetunionen er der planmæssighed og orden, produktionen vokser, og arbejdsløshed er et ukendt begreb.
I Danmark lukkes fabrikker, eller driften indskrænkes. Levnedsmidler tilintetgøres, mens befolkningen sulter. Byggeriet standses, mens tusinder er boligløse.
I Sovjetunionen er verdens største vandkraftværk, Dnieperstroy, netop sat i drift. Ny fabrikker bygges og begynder at arbejde. Boligbyggeriet går i uhørt tempo.
I Danmark er overklassens tyveri af det arbejdsskabte udbytte værnet gennem Grundloven, beskyttet af regeringen.
I Sovjetunionen ejer hele den arbejdende befolkning fabrikkerne og jorden. Kapitalister og udbyttere er jaget bort, og udbyttet tilfalder de, der arbejder.
I Danmark er politiknipler og fængsel symbol på den sociale forsorg. To af vort partis rigsdagskandidater, Jacob Jacobsen og Viggo Lund, sidder efter regeringens ordre i fængsel, og stadig flere arbejdere rammes, mens politiets bevæbning forbedres.
I Sovjetunionen er arbejderne den herskende klasse, og statens magtapparat anvendes i arbejderklassens tjeneste.
I Danmark undertrykkes arbejderkvinden dobbelt, og en barbarisk lovgivning søger at tvinge hende til at sætte børn i verden uden hensyn til, om hun kan forsørge dem.
I Sovjetunionen er kvinden fuldt ud økonomisk og politisk ligestillet med manden, og ingen kvinde tvungen til at blive moder mod sin vilje.
Valget gælder disse to systemer. Det er derfor ikke svært. Stem kommunistisk den 16. november!
 


Aksel Larsen
Aksel Larsen. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket