HØR: Aksel Larsens (DKP) 'bådtale' fra 1931 i en senere indtaling

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne lydoptagelse gengiver Aksel Larsen (1897-1972), daværende medlem af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), sin berømte 'bådtale', som han holdt i forbindelse med en stor arbejdsløshedsdemonstration i København den 9. oktober 1931. Talen har fået sit navn, fordi Aksel Larsen holdt den fra en robåd med navnet 'Rosa' i Frederiksholms Kanal (ved Christiansborg), således at politiet ikke kunne forhindre ham i at ytre sine budskaber. Aksel Larsen og DKP fik talen genindtalt på grammofonplade op til folketingsvalget den 16. november 1932 som en del af valgpropagandaen. Det lykkedes DKP at få 1,1 % af stemmerne ved valget, og de opnåede således 2 mandater i Folketinget. I december samme år blev Aksel Larsen valgt til formand for partiet, hvor han forblev indtil eksklusionen i 1958, efter at han i hårde vendinger havde kritiseret Sovjetunionens håndtering af opstanden i Ungarn 1956. Han stiftede efterfølgende Socialistisk Folkeparti. I lydklippet sammenligner Aksel Larsen Sovjetunionen og Danmark. Han mener, at det sovjetiske styre klart er at foretrække, eftersom Danmark regeres til fordel for kapitalisterne, har stor arbejdsløshed og boligmangel, mens Sovjetunionen tjener den arbejdende klasse og ikke plages af fænomener som arbejdsløshed og boligmangel.

    

Aksel Larsen
Aksel Larsen. Fra Dansk
Lydhistorie, Statsbiblioteket.