Gallup 1958: Danskernes holdning til 'reklamesenderen' Radio Mercur

Kilder

Kildeintroduktion:

I august 1958 begyndte Radio Mercur at sende reklamefinansierede radioudsendelser til det meste af Sjælland fra internationalt farvand i Øresund. Dermed blev Danmarks Radios (Statsradiofonien indtil 1959) monopol brudt, og danskerne fik mulighed for at høre moderne populærmusik i deres radioer. I 1962 blev Radio Mercur forbudt ved lov og var nødt til at lukke. I januar året efter åbnede P3 under Danmarks Radio, der sendte populærmusik - dog uden reklamer.   

I denne meningsmåling fra 1958 undersøgte Gallup danskernes holdning til planerne om at åbne en reklamefinansieret underholdningsradiokanal i internationalt farvand. Godt en tredjedel af danskerne gik ind for radiokanalen. Et gennemgående argument var ønsket om fornyelse i radioudsendelserne. 5 % var modstandere, hvilket hovedsageligt skyldtes modstand mod reklamer i radioen og bemærkelsesværdigt nok ikke en frygt for populærmusikkens fordærvende virkning på ungdommen. Endelig var hele 61 % enten ligeglade eller ikke i stand til at tage stilling til spørgsmålet.

Analysefirmaet Gallup har siden 1939 foretaget meningsmålinger i Danmark om de emner, der optog danskerne. Det drejer sig både om storpolitiske spørgsmål og de små dagligdags ting, der har haft betydning for almindelige menneskers hverdag. Meningsmålingerne er en værdifuld kilde til dansk historie efter 1945. Både fordi de måler danskernes holdninger til en lang række meget forskellige spørgsmål, men også fordi de spørgsmål, der blev stillet, giver et indblik i, hvad man dengang fandt det interessant at spørge om.

Hver tredie dansker går ind for reklamesenderen

På lørdag aften starter radio "Merkur" sine underholdnings- og reklameudsendelser til Danmark. Gallup instituttet har i juni stillet et repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 15 år en række spørgsmål om denne omdiskuterede sender.

Hver fjerde dansker havde hørt om senderen.

Undersøgelsens første spørgsmål: "Har De hørt eller læst om oprettelsen af en underholdnings- og reklamesender på et skib i internationalt farvand?" blev besvaret med "ja" af 25 % af de adspurgte.

Alle adspurgte fik derpå følgende forklaring: "Der er planer om at oprette en radiosender ombord på et skib i internationalt farvand. Denne radio vil 6 timer hver aften sende underholdnings- og reklameudsendelser på dansk." Derpå blev alle adspurgte stillet følgende spørgsmål: "Er De tilhænger eller modstander af oprettelsen af en sådan radio?"

Dette spørgsmål gav følgende resultat:

%
tilhænger af reklamesenderen 34
modstander af reklamesenderen        5
ligeglad 38
kan ikke tage standpunkt 23
ialt
100

Tilhængere overbevist om gode og underholdende udsendelser.

Alle tilhængere blev anmodet om at begrunde Deres standpunkt. Følgende svar blev afgivet:

%
af hele befolkningen
vi trænger til den, rart med mere og god underholdning    6
mere at høre, bedre programmer 5
rart at komme til at høre noget nyt 4
må blive interessant og morsomt 3
vil give afveksling og variation 3
vi mangler god musik 3
det er jo noget bras/dårlige udsendelser stats-
radiofonien bringer
2
godt med konkurrence til statsradiofonien 2
andre svar 7
ved ikke 0
ialt
35

Procenten overstiger antallet af tilhængere, fordi enkelte har begrundet deres indstilling med mere end een ting.

Blandt andre svar var anført:
mere musik og lettere programmer - bliver noget nyt - er imod statscensur -  mere fut over det - mere livligt - reklame er sundt - god økonomi med reklame i radio - bare det er gode programmer - det er et fremskridt - er selv forretningsmand - utilfreds med statsradiofoniens programmer - bare ikke der kommer operamusik ligesom i statsradiofonien - er hårdt tiltrængt - vil være rart for børnene med mere underholdning - hvis de bare bringer god klassisk musik - er selv gammel sømand - har en søn, der er sømand.

2 % af befolkningen er absolut modstandere, fordi de ikke vil have reklame i radioen.

Også modstanderne blev anmodet om at begrunde deres indstilling til reklamesenderen. Af modstanderne blev der angivet en lang række forskellige svar, hvoraf kun et lader sig måle selvstændigt. 2 % af hele befolkningen erklærede således, at de var modstandere af reklamesenderen, fordi de i det hele taget var modstandere af reklame i radio.

Iøvrigt fordelte svarene sig på følgende grupper:

det vil genere den anden underholdning  
kun hvis det er under statsradiofonien
der bliver for meget reklame
ikke tillid til at danskerne vil have reklame i radio 
ikke så godt hvis politikerne kan komme til i den 
har selv gode grammofonplader
kommer til at virke ensrettet
bliver for lavt niveau
bliver for dyrt for forbrugerne
har rigeligt i den nuværende radio
der er reklamer nok i forvejen

firmaerne kommer til at bestemme programmerne   

 

Om kilden

Dateret
01.07.1958
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
2. august 2018
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
01.07.1958
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
2. august 2018
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk