Elna Munch, 1871-1945

Artikler

Elna Munch var politiker og kvindesagsforkæmper. Hun var en af drivkræfterne i kampen for kvindernes stemmeret og blandt de første fire kvinder, der blev valgt ind i Folketinget i 1918.

Elna Elisabeth Munch var født og opvokset på Sydsjælland. I 1891 blev hun student fra N. Zahles skole og i 1896 cand.mag. fra Københavns Universitet med matematik som hovedfag. Hun arbejdede en årrække som lærer ved forskellige skoler, men det var som politiker og kvindesagsforkæmper, at hendes karriere for alvor formede sig.

Elna Munch
Elna Munch.
Foto: Det Kongelige Bibliotek

Elna Munch var formand for Københavns Kvindevalgretsforening, der blev stiftet i 1906 og var dannet delvist som reaktion på Dansk Kvindesamfunds forsigtige linje i kvindestemmeretssagen. Under hendes ledelse påbegyndtes en agitationsvirksomhed over hele landet. Det resulterede i stiftelsen af Landsforbundet for Kvinders Valgret i 1907, hvor Elna Munch som næstformand og formand for organisationens forretningsudvalg var den reelle primus motor. Da kvinderne i 1915 opnåede stemmeret, blev Landsforbundet nedlagt, og Elna Munch opfordrede kvinderne til at gå ind i de politiske partier og nedlægge de særlige kvindeorganisationer. 

Elna Munch var medlem af Københavns borgerrepræsentation fra 1917-1925. I 1918 blev hun som en af de første fire kvinder valgt ind i Folketinget, hvor hun sad frem til 1935 som repræsentant for Det Radikale Venstre. Hun var partiets eneste kvindelige repræsentant i perioden. Som folketingspolitiker fortsatte hun sit arbejde for kvinders ligestilling, men betragtede det snarere som en radikal partisag frem for en kvindesag. Privat var hun gift med politikeren og den mangeårige radikale minister, P. Munch (1870-1948).

Elna Munch på Folketingets talerstol
Elna Munch på Folketingets talerstol i 1918. Munch var en blandt fire kvinder, der som de første blev valgt ind i Folketinget samme år.
Foto: Det Kongelige Bibliotek

Om artiklen

Forfatter(e)
Lene Elmegaard Bladt
Tidsafgrænsning
1871 -1945
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
15. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Dansk Kvindebiografisk Leksikon 2001

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Lene Elmegaard Bladt
Tidsafgrænsning
1871 -1945
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
15. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Dansk Kvindebiografisk Leksikon 2001

Udgiver
danmarkshistorien.dk