'De er jo enig med os', pamflet fra Fremskridtspartiet, 1973

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne pamflet udfoldede Fremskridtspartiet kort sine mærkesager. Fremskridtspartiets helt store mærkesag var en afvikling af indkomstskatterne. Derudover tilstræbte Fremskridtspartiet blandt andet også en forøgelse af folkepensionen samt en stramning af skolepolitikken. De fleste af Fremskridtspartiets forslag skulle føre til nedskæringer i den offentlige sektor, der efter Fremskridtspartiets opfattelse havde vokset sig for stor op gennem 1950’erne og 1960’erne. 

Fremskridtspartiet blev dannet i august 1972 af Mogens Glistrup (1926-2008), der i de første mange år var partiets frontfigur. Efter at være blevet opstillingsberettiget kunne partiet stille op til valget den 4. december 1973. Efterfølgende blev valget kaldt jordskredsvalget, fordi det introducerede nye partier og forrykkede den traditionelle politiske balance. Fremskridtspartiet kom i Folketinget med 28 mandater og blev derved det næststørste parti.

Forsiden fra Fremskridtspartiets pamflet
Forsiden fra Fremskridtspartiets pamflet, hvor partiets mærkesager blev beskrevet. Fra: Det Kgl. Bibliotek


Skattefri bundgrænse ved 60.000 kroner

Indtægter herover beskattes med 50 %. Herved forsvinder praktisk taget hele det vanvittige administrationsapparat, og værdifuld arbejdskraft bliver frigjort!

Vi har opstillet et budget, så man tal for tal kan se, hvordan forslaget kan gennemføres. Ingen har kunnet påvise fejl i det, selvom mange har prøvet.

Men det kan ikke forbavse nogen, at gammelpolitikerne tager afstand fra det, fordi det betyder slut på udgiftskapløbet for skatteydernes regning.

Folkepensionen skal forhøjes

TiI 350 kroner ugentligt pro persona, altså 3.000 kroner om måneden for pensionistægtepar. Folkepensionen skal være ens for alle borgere, uanset hvilken stilling man har beklædt og hvilke indtjeningsmuligheder, man har haft.

Sociale hjælpeforanstaltninger

Fremskridtspartiet vil gå ind for vidtgående hjælp til alle medborgere, som uden egen skyld er kommet i vanskeligheder.

Partiet vil modsætte sig det almindelige "barnepigeri", hvor alle giver tilskud til alt og alle, med et kæmpe administrationsapparat som den sikre vinder.

Skole, radio og TV skal afpolitiseres

Fremskridtspartiet vil søge at hindre, at offentligt ansatte misbruger deres embede til at hjernevaske børn eller voksne, de får med at gøre, til en ensidig samfundsholdning efter privat forgodtbefindende. Vi må forlange, at skolerne igen får sat det mål, at bibringe børnene nyttige kundskaber. Resultaterne af pædagogernes eksperimenter med vore børn og vore penge viser for klart, at de må kaldes til orden og virkelighed.

Parcelhusbeskatningen

Fremskridtspartiet vil ændre boligskatte lovene og hjælpe Danmarks parcelhusejere ud af de vanskeligheder den nuværende regering vil bringe dem i:

Husskatteregnskabet skal fastfryses på 1972 niveau, og der skal - helst inden jul - skabes en fornuftig løsning.