Danmarks Kommunistiske Parti/ Marxister-Leninister (DKP/ML), 1978-

Artikler

Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister (DKP/ML) er en lille dansk venstrefløjsgruppe med rødder i 'det nye venstres' blomstring i 1960'erne og 1970'erne. Gruppen blev stiftet i 1978 af tidligere medlemmer af Kommunistisk Arbejderparti, i kølvandet på splittelsen mellem Kina og Albanien hvor DKP/ML støttede sidstnævnte.

Stiftelsen af DKP/ML fulgte af bruddet mellem Albanien og Kina i begyndelsen af 1970'erne. Bruddet havde baggrund i den albanske kommunistiske leder Enver Hoxhas kritik af den kinesiske partiledelses tredjeverdenspolitik for at repræsentere 'revisionisme'. Ved stiftelsen i 1978 omfattede DKP/ML omtrent 50 personer. Både Hoxha, det albanske styre og kritikken af 'revisionismen' blev kendetegnende for partiets bestræbelser på at fremstille sig som det nye, sande danske kommunistparti. DKP/ML overtog således væsentlige elementer af det ældre danske kommunistpartis udtryksformer fra en tidligere epoke, herunder den uforbeholdne bekendelse til Josef Stalin som politisk og ideologisk forbillede.

Op gennem 1980'erne var den lille gruppe kendetegnet ved en meget lukket organisationsform, en stram partidisciplin og en meget aktiv indsats fra medlemmerne, der blandt andet gjorde det muligt fra 1982 og frem at fastholde udgivelsen af Dagbladet Arbejderen. Ved to lejligheder, i 1984 og 1987, stillede gruppen op til Folketinget, men fik et særdeles begrænset stemmetal.

I 1990'erne, efter det albanske kommunistpartis fald, skete imidlertid en gradvis åbning af både den organisatoriske og politiske linje i DKP/ML. De politiske forbilleder søgtes nu andre og betydeligt mere forskelligartede steder, hovedsagelig Cuba, Nordkorea og Vietnam. Partiet søgte også at overvinde sin isolation fra resten af den danske venstrefløj ved at søge at gøre Dagbladet Arbejderen til et organ for en bredere faglig venstrefløj.

Den nye linje i 1990'erne førte til en afskalning i 1997, hvor gruppens mangeårige formand, Klaus Riis, grundlagde en ny gruppe med en mere traditionel DKP/ML-identitet: Arbejderpartiet Kommunisterne. Flertallet af DKP/ML erklærede sig for en samlingsproces med andre erklæret kommunistiske grupper. Som resultat af dette indgik gruppen sammen med tidligere medlemmer af Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) i Kommunistisk Parti, som blev stiftet i 2006 og i dag står som udgiver af Dagbladet Arbejderen.

Om artiklen

Forfatter(e)
Bertel Nygaard
Tidsafgrænsning
1970 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
15. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

PET-kommissionens beretning bind 9: PET’s overvågning af den antiimperialistiske venstrefløj 1945-1989 (2009).

Udgiver
danmarkshistorien.dk