Annonce: "Til Kvinderne!", 1916

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 14. december 1916 var der folkeafstemning i Danmark. Den drejede sig om salget af De Vestindiske Øer og endte med et overbevisende ja. Det var den første danske folkeafstemning nogensinde - og det var også første gang, at kvinder og tyende kunne stemme ved nationale valg efter grundlovsændringen i 1915.

På selve afstemningsdagen indrykkede en kreds af kvinder nedenstående annonce i avisen Social-Demokraten. Formålet var at mobilisere de nye kvindelige vælgere til at stemme ja til salget af øerne. Underskriverne repræsenterede den kvindelige fagbevægelse og Socialdemokratiet.

Til Kvinderne!

Under ganske særlige Forhold kaldes Kvinderne for første Gang til Deltagelse i det politiske Liv.

Alle Kvinder, gifte og ugifte, som er fyldt 29 Aar, har Stemmeret ved Folkeafstemningen i Dag. – Det er ingen Betingelse, at der svares Skat, selv de fattigste har Stemmeret.

En gammel Sag skal afgøres. Det foreslaas, at de vestindiske Øer overdrages til Amerika og den danske Stat faar 94 Millioner Kroner for Afstaaelsen. Befolkningen paa Øerne anmoder indtrængende om at lade denne Overdragelse finde Sted, ligesom alle ansvarsfulde danske Mænd anbefaler denne Afgørelse.

Vi undertegnede Repræsentanter for kvindelige Arbejderorganisationer anbefaler alle Kvinder, Hustruer, arbejdende Kvinder og Husassistenter at møde og benytte Stemmeretten ved at sætte X paa Stemmesedlen ud for Ordet Ja!

Sofie Rasmussen, Kvindeligt Arbejderforbund.

Johanne Jensen, Kvindel. Arbejderforbund, Afd. I.

Inger Rasmussen, Kvindl. Arbdf., Afd. II (Maskinstr[ikkere])

Anna Frederiksen, Kvindl. Arbedjerforbund, Afd. III (Soc.-Dem.s Bude).

P. Hansen, Bogbindernes Fagforening.

Helga Larsen, Kvindl. Bryggeriarbejderforbund.

V.B. Jørgensen, Børsteindustriarbejdernes Fagf.

E. Olsen, Cigarsorterernes Fagforening.

Louise Würtz, Damekonfektionssyernes Fagf.

Anna Johansen, Kvindelige Herreskrædderes Fagf.

Kristine Jørgensen, Kvindelige kommunale Arbejdere.

Martha Lindblad, Konfektionssyernes Afd.

V. Nørregaard, Korksorterernes Fagf.

P. Thaarup, Papirindustriarbejderforb., Afd. I.

H. Madsen, Papirindustriarbejderforb., Afd. N.

J. Ejberg, Papirindustriarbejderforb., Valby.

Th. Nielsen, Skraatobaksarbejdernes Forb.

Biene, Guld- og Sølvpolerernes Afd.

R. Larsen, Skotøjsarbejdernes Fagf.

C. Jensen, Tobaksarbejderforb. ”Enigheden”.

Henriette Crone, Kvindel. Trykkeriarbejderes Fagf.

Hilda Sten, Vattæppesyernes Fagf.

C. Larsen, Tekstilarbejdernes Fagf.

Andrea Brochmann, Socialdemokratisk Kvindeforening.

Nina Bang, Medlem af Hovedbestyrelsen for Socialdemokratisk Forbund.

Om kilden

Dateret
14.12.1916
Oprindelse
Social-Demokraten 14.12.1916, s. 1
Kildetype
Annonce
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
28. april 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
14.12.1916
Oprindelse
Social-Demokraten 14.12.1916, s. 1
Kildetype
Annonce
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
28. april 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk