Annonce: "Danske Kvinder!", 1916

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 14. december 1916 var der folkeafstemning i Danmark. Den drejede sig om salget af De Vestindiske Øer og endte med et overbevisende ja. Det var den første danske folkeafstemning nogensinde - og det var også første gang, at kvinder og tyende kunne stemme ved nationale valg efter grundlovsændringen i 1915.

To dage før afstemningen indrykkede en kreds af kvinder nedenstående annonce i Berlingske Tidende. Formålet var at mobilisere de nye kvindelige vælgere til at stemme nej til salget af øerne. Underskriverne tilhørte for de flestes vedkommende det højere borgerskab eller adelen, og de var aktive i foreninger som Dansk Kvindesamfund og Danske Kvinders Forsvarsforening. Det politiske tilhørsforhold var især hos Det Konservative Folkeparti, der var splittet i spørgsmålet om salget af De Vestindiske Øer.

Danske Kvinder!

Under ejendommelige Forhold kaldes I for første Gang til Stemmeurnen: Ministeriet opfordrer Jer til at stemme for at afhænde en Del af vort Fædreland, en Koloni, vi har ejet i et kvart Aartusinde.

Vi Kvinder kan og maa forhindre dette Salg. Er Øerne først solgt, faas de aldrig tilbage, og vor første Afstemning skal ikke have til Følge, at Dannebrog maa stryges over dansk Jord.

Vi nedlægger Indsigelse derimod og opfordrer alle danske Kvinder til at stemme mod Salget af Dansk Vestindien den 14. December.

Fru Caroline Christensen, Aalborg

Fru Elise Cold, Kjøbenhavn

Fru Julie Hoffmeyer, Nørre Sundby

Baronesse Louise Berner Schilden Holsten, Langesø

Fru Kirsten Høgsbro, Kjøbenhavn

Søster Viktoria Jensen, Diakonissestiftelsen

Fru Ellen la Cour Overgaard, Vilhelmsdal

Frøken Kirsten Langkilde, Kjøbenhavn

Frøken Gerda Mundt, Kjøbenhavn

Fru Agathe Muus, Maribo

Fru Julie Ramsing, Kjøbenhavn

Fru Skrumsager-Madsen, Kjøbenhavn

Fru Agnes Slott-Møller, Kjøbenhavn

Fru Jensen-Sønderup, Kjøbenhavn

Fru Doris Sørensen, Maribo

Fru Mathilde Sørensen Vanggaard, Hjørring

Komtesse Karen Wedell-Wedellsborg, Wedellsborg, Fyen


Annonce med opfordring til kvinder om at stemme nej til salget af de Dansk Vestindiske Øer 1916
Annoncen fra forsiden af Berlingske Tidende, 12. december 1916. Foto: Anne Sørensen

Om kilden

Dateret
12.12.1916
Oprindelse
Berlingske Tidende 12.12.1916, s. 1
Kildetype
Annonce
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
28. april 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
12.12.1916
Oprindelse
Berlingske Tidende 12.12.1916, s. 1
Kildetype
Annonce
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
28. april 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk