Anglo-skandinavisk stenskulptur: Gosforth-korset

Kilder

Kildeintroduktion:

De anglo-skandinaviske stenskulpturer, der findes rundt omkring i især det nordlige England, udgør de vel tydeligste eksempler på den kultursammensmeltning, der fandt sted mellem den angelsaksiske befolkning og de skandinaviske bosættere i vikingetidens England. Stenskulpturerne kan fortælle om både sociale, politiske og kulturelle forhold og udviklinger i perioden. De fleste daterer sig til 900-tallet og har sikkert fungeret som begravelsesmonumenter.

Stenskulpturer var ikke bredt kendt i Skandinavien før omkring år 1000, bortset fra enkelte runesten. Til gengæld var det en blomstrende tradition i det angelsaksiske England, hvor både arkitektoniske skulpturer og fritstående kors er kendt fra hovedsageligt klostersammenhænge. Denne tradition blev overtaget og omfortolket af den nye skandinaviske elite, som slog sig ned i England i vikingetiden.

De ofte religiøse motiver på de anglo-skandinaviske stenskulpturer beretter om, at de skandinaviske bosættere hurtigt omvendte sig til kristendommen – måske for en periode dog i form af en blandingsreligion, en synkretisme. Ikonografien peger mod kulturelle kontakter, ikke kun mellem angelsaksere og skandinaver, men også på tværs af Det irske Hav til de keltiske områder her. Forbindelserne til det irske område sandsynliggøres også af flere af stenskulpturernes lokalisering, da mange netop befinder sig i de vestlige kystegne. Skulpturernes placering kan også berette om politiske forhold. Blandt andet er der tegn på stor kontinuitet med hensyn til klostrene, hvilket må betyde, at de skandinaviske bosættelser ikke medførte så stort et sammenbrud som antaget. Ved siden af klostrenes kontinuitet foregik der også en markant verdsliggørelse af stenskulpturerne. Flere blev opført uden for klostrene i takt med, at den nye skandinaviske elite forsøgte at etablere sig og skabe en egen identitet.

Gosforth-korset 
Gosforth-korset. Fotograf: T. Middlemass.


Gosforth-korset

Gosforth-korset et et 4,4 meter højt fritstående ringkors på kirkegården i landsbyen Gosforth i Cumbria. Korsets fire billedfriser viser scener, der oftest bliver forbundet med nordisk mytologi og formentlig forestiller Ragnarok. Flere af motiverne kan dog også tolkes ud fra en kristen kontekst; således kunne den stående figur med udbredte arme på den ene frise både forestille Balder og Kristus – eller eventuelt dem begge på samme tid. Hvorvidt Gosforth-korset skal forstås som et hedensk eller kristent monument har været stærkt omdiskuteret. Den mest sandsynlige tolkning skal nok findes et sted midt imellem, og korset kan således ses som et udtryk for en blandingsreligion, synkretisme, blandt de skandinaviske bosættere i England i første halvdel af 900-tallet.

Om kilden

Dateret
Ca. 900
Oprindelse
Corpus of Anglo-Saxon Stone Sculpture
Kildetype
Monument
Medietype
Foto , Tekst
Sidst redigeret
22. september 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk