Anglo-skandinavisk kultur

Artikler

Anglo-skandinavisk kultur er betegnelsen for den kultur, der opstod i mødet mellem skandinaviske bosættere og den lokale angelsaksiske befolkning i vikingetidens England. I mødet mellem disse to kulturer i især det nordlige England opstod blandingsformer, der inkorporerede begge traditioner samt helt nye kulturelle udtryk. Denne udvikling fandt både sted indenfor materiel og immateriel kultur.

Kultur og identitet

Da de skandinaviske vikinger begyndte at bosætte sig i England fra slutningen af 800-tallet, forblev de ikke en afgrænset etnisk gruppe, men indgik i tæt kontakt med den angelsaksiske befolkning. Dette ser ud til at have været tilfældet både i landområderne og i byerne. Som følge heraf udviklede sig op gennem 900-tallet en særlig anglo-skandinavisk kultur, der forenede elementer fra skandinaviske og angelsaksiske områder. Der er således tale om en blandings- eller hybridkultur. Begrebet anglo-skandinavisk kultur bruges ofte om særlige blandingsformer indenfor den materielle kultur, men kan også dække over en mere bred forståelse af en anglo-skandinavisk kulturel identitet, der anvendtes aktivt af både skandinaver, angelsaksere og deres efterkommere.

Støbeform til trefliget spænde  Kopi af spænde
Anglo-skandinavisk støbeform til trefliget spænde fundet i York (til venstre). Kopi af spænde fra den viste støbeform (til højre). Fra: York Museums Trust (Yorkshire Museum)

Anglo-skandinaviske stenskulpturer

Et meget tydeligt udtryk for den nye blandingskultur er anglo-skandinaviske stenskulpturer. De skandinaviske bosættere konverterede hurtigt til kristendommen og overtog og omfortolkede den angelsaksiske tradition for religiøse monumenter i sten. På de nye anglo-skandinaviske stenskulpturer, der blandt andet tæller kors og gravsten, anvendtes både angelsaksiske og skandinaviske stilarter. I flere tilfælde optrådte motiver og symboler fra både kristendommen og den nordiske mytologi side om side. Samtidig ændredes også stenskulpturernes funktion. Tidligere havde denne type monument hovedsagligt været knyttet til klostre, men nu kom den i stigende grad til at spille en rolle i det sekulære anglo-skandinaviske samfund, især som gravmonument. En særlig type af stenskulpturer, der udviklede sig i denne periode, er de såkaldte hogbacks (svinerygge), der kun kendes fra områder med skandinavisk indflydelse på De britiske Øer.

Hogback fra Gosforth, Cumbria
Anglo-skandinavisk hogback fra Gosforth, Cumbria. Copyright: Corpus of Anglo-Saxon Stone Sculpture. Foto: T. Middlemass  

En kultur i udvikling

Andre gode eksempler på anglo-skandinavisk kultur kan findes i metalhåndværk; for eksempel typiske angelsaksiske brocher dekoreret med skandinaviske motiver, og i læderarbejder, der kombinerer skandinaviske og angelsaksiske håndværkstraditioner og metoder. Også sprogligt havde de to kulturer indvirkning på hinanden, hvilket blandt andet kan ses i stednavne, der kombinerer oldnordiske og oldengelske ord, navne og endelser. Den anglo-skandinaviske kultur udviklede sig gennem hele 900- og 1000-tallet og lå især under for indflydelse fra de skandinaviske bosættelser i Det irske Hav. Den anglo-skandinaviske kultur kendes hovedsageligt fra det nordlige England. Under Knud den Store fandt en lignende udvikling sted i det sydlige England, dog i noget mindre grad.

Vejskilt fra Yorkshire med stednavne af skandinavisk oprindelse
Vejskilt fra Yorkshire med stednavne af skandinavisk oprindelse. Kearby af olddansk Kærer/Kærir og -by. Fra: Wikimedia Commons  

Om artiklen

Forfatter(e)
Marie Bønløkke Spejlborg
Tidsafgrænsning
874 -1066
Sidst redigeret
5. oktober 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Roesdahl, Else m.fl. (red.): Vikingerne i England - og hjemme i Danmark (1981).

Hadley, Dawn M.: The Vikings in England: settlement, society and culture (2006).

Richards, Julian D.: Viking Age England (2000).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Marie Bønløkke Spejlborg
Tidsafgrænsning
874 -1066
Sidst redigeret
5. oktober 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Roesdahl, Else m.fl. (red.): Vikingerne i England - og hjemme i Danmark (1981).

Hadley, Dawn M.: The Vikings in England: settlement, society and culture (2006).

Richards, Julian D.: Viking Age England (2000).

Udgiver
danmarkshistorien.dk