”Amerikansk hulkesanger fremkalder ubeskrivelige hysteriske scener”. Artikel om Elvis Presley i Lolland-Falsters Folketidende, 26. september 1956

Kilder

Kildeintroduktion:

26. september 1956 bragte avisen Lolland-Falsters Folketidende en artikel om den rock’n’roll-feber, der havde spredt sig over hele verden. Artiklens forfatter var skeptisk over for det nye musikfænomen og den unge Elvis Presley (1935-1977). Blandt andet nævnes de hysteriske rock’n’roll-fans, der vred sig og hulkede i mødet med deres idol, og at Elvis sang på en uskøn og forvrænget måde. 

1956 var året, hvor Elvis Presley for alvor fik sit gennembrud og samtidig nedbrød normer for musik, lyd, kropslighed og seksualitet. Elvis havde nemlig en ny ungdomskultur i ryggen, hvis rebelske og seksuelle signaler forargede mange. De mente, at den nye musik var støjende, og det vakte opsigt og foragt, at han brugte en stil og et udtryk, der traditionelt set havde tilhørt den sorte del af befolkningen.

Avisen Lolland-Falsters Folketidende blev grundlagt i 1873 og udkommer i dag under navnet Folketidende. Redaktionelt dækker den Guldborgsund og Lolland kommuner. Avisen var fra grundlæggelsen tilknyttet partiet Venstre, men droppede partitilknytningen omkring 1980 og betegner nu sig selv som liberal.  

Du kan læse mere om Elvis Presley rock’n’roll i 1950’ernes Danmark her: Elvis Presley i 1950’ernes Danmark

Amerikansk hulkesanger fremkalder ubeskrivelige hysteriske scener

Hans tilhørere bryder ud i krampegraad og opfører sig vanvittigt, naar han synger ”Ah Wa-ha-hunt Yew who”

DEN FEDLAGNE 21-aarige hysteriker med Guitaren hedder Elvis Presley, og man har grund til at ønske, at han var forblevet lastbilchauffør, som han var for et par aar siden. Men han havde lidt sangstemme og suggestive[1] evner, og en dag – det er nu to aar siden – blev han professionel sanger. Der er grund til at beklage det, for han er blevet en af de førende i Rock and roll-dillen, og han har blandt amerikansk ungdom, ikke mindst blandt pigerne, fremkaldt tilfælde af massehysteri, som man aldrig tidligere har set i et saadant omfang. 

Foreløbig har han indspillet en del grammofonplader, der er solgt i seks millioner eksemplarer, fortæller ”Life[2]”, hvorfra vedstaaende billeder er hentet, og pladerne har fremkaldt reaktioner af et umaadeligt omfang. Elvis Presleys publikum applauderer ikke, naar han har sunget, de hyler og bryder ud i hysteriske anfald, der slutter med, at de kaster sig rundt paa stolesæderne og vrider og vender sig under skrig og hulk.

I Miami i Florida betegnede en journalist hans optræden som obskøn. Den stakkels journalist var lige ved at komme i fængsel for den betegnelse, og hans artikel bevirkede blot, at Presley blev endnu mere populær.

Ah Wa-ha-hunt Yew who

Naar han skal optræde begynder han med at slaa et par akkorder paa sin guitar, og saa tager han fat paa f. Eks: ”I want You, I need You”, ”Jeg begærer dig, jeg behøver dig”. Fortsættelsen af disse meget sigende linier kan desværre ikke oversættes, men paa amerikansk lyder de: ”Ah Wa-ha-hunt Yew-who, Ah Nee-hee-heed Yewwho”, og naar Presley synger disse lyde, bliver de kvindelige tilhørere paa første række aldeles skøre.

De begynder at skrige og vride sig, og fra det øjeblik, de tager fat, hører de faktisk ikke mere af Presleys sang. De hyler og hulker, indtil de bryder sammen i hysterisk krampegraad. En 15 aars pige sagde efter en af hans forestillinger følgende, som karakteriserer de unges reaktioner: Han er ikke bange for at give udtryk for sig selv. Naar han gør det paa fjernsyn, falder jeg ned paa gulvet og skriger.  

Mangemillionær

Belønningen for den unge mands anstrengelser er næsten utrolige. For tre fjernsynsforestillinger faar han 350.000 kr., for 125 offentlige forestillinger 3,5 millioner kr. og for salg af grammofonplader indtil dato 2,4 mill. Kr. 

Anklaget for at ødelægge de mindreaariges moral

Vi blues ved at skulle fortælle mere om Presley, men visse ting bør fremdrages til skræk og advarsel. Da han optraadte i Jacksonville, en lille by i Florida, flaaede næsten alle hans unge, kvindelige tilhørere tøjet af under hysteriske anfald, prøvede at storme scenen for at faa en flig af hans tøj eller en tot af hans haar og opførte i den grad scener, at myndighederne maatte skride ind. De unge samledes efter forestillingen i metodistkirken i byen og bad for hans sjæl.

Men der var een, som tog affære, næste gang, Presley ville lave storm i Jacksonville, og det var den stedlige dommer. 
Marion Gooding, der stævnede Presley for at ødelægge mindreaariges moral. Dommeren gav ham i første omgang en advarsel og sagde til ham, at han ville blive dømt, hvis han gentog sin forestilling paa en saadan maade, at de unge rev tøjet af sig.

- Jeg foretager mig intet vulgært, sagde Presley, men under næste forestilling havde han dæmpet sig mærkbart ned, saa det ikke kom til de helt vilde scener. Dommeren lod ham slippe med advarslen, og den 21 aarige, forhenværende lastbilchauffør forlod byen endnu rigere, end han var i forvejen. 


Ordforklaringer m.m.

[1] Suggestiv: i stand til at påvirke følelsesmæssigt. 

[2] Life: amerikansk ugemagasin, grundlagt i 1883.

Om kilden

Dateret
26.09.1956
Oprindelse
Lolland-Falsters Folketidende, 26. september 1956
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. juni 2021
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
26.09.1956
Oprindelse
Lolland-Falsters Folketidende, 26. september 1956
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. juni 2021
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk