”2 nye anholdelser i sagen om homoseksuel pornografi”, i Information 20. april 1955

Kilder

Kildeintroduktion:

I 1955-56 blev Danmark rystet af den såkaldte Pornografiaffære, som blandt andet involverede redaktøren af det homoseksuelle blad Vennen, Axel Lundahl Madsen (1915-2011), og dennes samlever Eigil Eskildsen (1922-1995). De to mænd ejede sammen flere firmaer, der producerede og distribuerede homoseksuelle bøger og nøgenbilleder af mandlige modeller. Lundahl Madsen blev tiltalt og dømt for at have distribueret homoseksuel pornografi. Både han og Eigil Eskildsen blev yderligere dømt for at have dyrket sex med et par mandlige modeller, som var mellem 15 og 17 år gamle. Idet den seksuelle lavalder for homoseksuelle forhold på det tidspunkt var 18 år, var modellerne juridisk set mindreårige. Gennem firmaernes kartoteker og model-lister kunne Københavns Politi desuden optrevle store dele af byens homoseksuelle prostitutionsmiljø, hvor flere af de prostituerede var under 18 år. I alt blev flere hundrede homoseksuelle prostitutionskunder involveret i sagen og tiltalt for at have dyrket sex med mindreårige. Pornografiaffæren vakte stor opstandelse i Danmark og betød et voldsomt tilbageslag for landets homoseksuelle foreninger og deres kamp for homoseksuelles rettigheder og ligestilling.

Pornografiaffæren blev intensivt dækket i flere af landets aviser. Følgende artikel stammer fra Information den 20. april 1955. Artiklen fortæller, hvordan Pornografiaffæren voksede efter Lundahl Madsens og Eskildsens anholdelse i marts måned 1955. Den beretter desuden om den interne splittelse i det homoseksuelle miljø, som Pornografiaffæren medførte.  

2 nye anholdelser i sagen om homoseksuel pornografi

Politiet koncentrerer sig om at afsløre misbrug af mindreaarige unge mænd

Københavns kriminalpoliti har foretaget endnu et par anholdelser i den store pornografisag om salg af homoseksuelle billeder. To mænd er blevet fængslet bag lukkede døre.

Arbejdet med sagen vil blive meget langvarigt og omfattende, da man har besluttet nu at trænge helt tilbunds i, hvad der foregaar i mindre heldige homoseksuelle kredse i hovedstaden. Sædelighedspolitiet har stillet hele sit materiale om disse ting til raadighed for Politigaardens 5. undersøgelseskammer, og man har faaet et rystende indblik i det misbrug af mindreaarige, der finder sted.

De to sidst anholdte skal være kunder i Dansk forretningscentral, hvis indehavere først fængsledes for udbredelse af utugtige billeder. De skal gennem centralen have faaet opgivet navne paa mindreaarige mandlige fotomodeller, men uden egentlig at være interesseret i fotografering.

Indehaverne af centralen nægter at kende noget til, at modellerne var mindreaarige og hævder, at de har været i den tro, at de paagældende og andre kunder, der fik anvist modelnavne, udelukkende var fotointeresserede.

Afstandtagen fra ”Vennen”

Erklæring fra international komité for seksuel ligeberettigelse

Danske avisers omtale af anholdelsen af to københavnere, der sigtes for distribution af utugtige homoseksuelle billeder, har faaet ”Den internationale komité for seksuel ligeberettigelse”s sekretariat i Amsterdam til at reagere.

I relation til sagen har det været bemærket, at de homoseksuelle i flere europæiske lande er i nært samarbejde med hinanden over landegrænserne. Komiteen ønsker i den anledning at gøre opmærksom paa, at dette samarbejde gælder homoseksualitetens videnskabelige og psykiske problemer og intet har at gøre med de to fængslede københavneres forretningsvirksomhed.

I samme forbindelse understreger man, at det danske homoseksuelle blad ”Vennen” blev forment adgang til et internationalt møde i København ifjor paa grund af den moralske standard for billeder og avertissementer i bladet, og at ”Vennen” intet har at gøre med den danske organisation ”Forbundet af 1948”, der er tilknyttet den internationale komité. 

Om kilden

Dateret
20.04.1955
Oprindelse
Information, s. 3.
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
5. juli 2017
Sprog
Dansk
Litteratur

Niels Nyegaard, Den store homoskandale, 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag, 2021.

Udgiver
danmarkshistorien.dk