Spil og quizzer

danmarkshistorien.dk formidler forskningsbaseret viden om Danmarks historie på flere forskellige måder. En af de mere underholdende, men samtidig lærerige, er ved at kombinere leg og læring. Til det formål har danmarkshistorien.dk en række quizzer og to spil, hvor brugeren bliver aktiveret i sin tilegnelse af historisk viden.

De fleste af quizzerne er udarbejdet på baggrund af materialet på danmarkshistorien.dk. Periodequizzerne bygger på vores periodekapitler, mens de øvrige på forskellig vis relaterer sig til andre dele af det historiske materiale. Mange er f.eks. blevet til i forbindelse med et af vores temaer. Endelig findes der også en lang række quiz-spørgsmål, som har tilknytning til bogen Danmarks historie i grundtræk, der bruges som grundbog i danmarkshistorieundervisningen på Aarhus Universitet.

Dilemmaspillet 9. april er et kontrafaktisk historiespil, hvor man får muligheden for at træde i statsminister Thorvald Staunings sted i dagene omkring tyskernes invasion af Danmark den 9. april 1940. Her kan du teste, hvilken betydning det kunne have fået, hvis politikerne havde truffet andre beslutninger end dem, de gjorde.

I Magtens Segl bliver nutidspigen Bea sendt tilbage til middelalderens Aarhus - nærmere bestemt år 1458. Det er nu din opgave at få hende tilbage til nutiden. For at kunne det må du følge Bea på en spændende tur rundt i Aarhus og omegn, hvor hun møder et bredt udvalg af Aarhus' indbyggere.

Aargang 0 er et stort undervisningsmateriale, der er udarbejdet af Rigsarkivet. Med afsæt i originalt kildemateriale kan man her følge syv forskellige børn født i år 1900 gennem deres barndom og ungdom frem til år 1925.