Vikingetiden, ca. 800-1050

Vikingetidens bebyggelser

Forfatter

Else Roesdahl

Næsten hele befolkningen boede på landet, hovedsagelig i landsbyer, men der fandtes også enkeltgårde. Landsbyer kunne være indrettet som den fuldt udgravede bebyggelse i Vorbasse i Midtjylland, men der var regionale forskelle. I Vorbasse lå seks gårde omkring en fælles vej eller gade. Alle var omgivet af hegn og havde port mod gaden. Midt på gårdspladsen lå hovedbygningen og tit et par ”grubehuse” (små, halvt nedgravede bygninger, der somme tider var vævestuer), mens andre bygninger lå ud mod hegnet. I nogle gårde kan antallet af opstaldede dyr tælles ud fra båseskillerum. Landsbyen havde ligget på stedet siden omkring år 700, men omkring år 1000 blev den omstruktureret, idet gårdene blev større. Noget senere flyttede den som så mange andre landsbyer for sidste gang og fik sin nuværende placering. Disse flytninger skyldes sandsynligvis især, at korndyrkning generelt vandt stærkt frem på bekostning af kvægavl.

I vikingetiden eller lidt før etableredes de første danske byer. Ligesom landsbyerne var de ”ustabile” og flyttede somme tider til et andet sted i nærheden. Omkring år 700 grundlagdes Ribe. Det skete nord fra Ribe Å, og her var et internationalt marked, hvor håndværkere producerede mange varer som bl.a. kamme, perler og spænder, og hvor udenlandske varer som keramik og kværnsten fra Rhinområdet blev omsat. Mange små sølvmønter, såkaldte sceattas, vidner om, at selv små transaktioner blev betalt med mønter. Fra 900-årene og indtil anden halvdel af 1000-årene er der dog få fund fra dette område; der må have været en stærk reduktion i aktiviteterne på stedet, indtil man igen tog fat for alvor - nu på den anden side af Ribe Å, omkring Domkirken.

Hedeby blev grundlagt af kongen som en struktureret by kort efter år 800 og levede videre indtil midten/anden halvdel af 1000-årene, da man flyttede til det nuværende Slesvig. Hedeby blev Nordens største vikingetidsby, og fundene vidner om intens og udstrakt international handel - både med Norge, hele Østersøområdet og Vesteuropa. Aarhus går vistnok tilbage til 800-årene, men vareproduktionen og den internationale handel nåede aldrig Ribes og Hedebys niveau. Alle tre byer er omtalt som sæde for en bisp (utvivlsomt en missionsbisp) i 948, 965 og 988, og alle blev befæstet i vikingetiden. I slutningen af 900-årene kom en ny bølge af byer med bl.a. Viborg, Roskilde og Lund. Alle havde vigtige centralfunktioner i forhold til konge og kirke og rod i hedenske kult- og magtcentre i nærheden.

Udgivet: 2009.