Oldtid, indtil ca. 800

Litteratur

Forfatter

Henrik Thrane

Litteratur

Bedste oversigt er standardværket af Jørgen Jensen: Danmarks Oldtid 1-4, Gyldendal 2001-04. Her er fyldige litteraturlister.

Jysk Arkæologisk Selskab og Oldskriftselskabet har udgivet relevante monografier.

Man kan finde nye publikationer i tidsskrifterne:
Nationalmuseets Arbejdsmark
Kuml
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie

Historie

 

 

Udgivet: 2009.