Oldtid, indtil ca. 800

Enkeltgravstid, 2800-2400 f.v.t.

Forfatter

Henrik Thrane

Man gik omkring 2800 f.v.t. over til noget nyt, nemlig enkeltgrave under små høje – den såkaldte enkeltgravskultur, som længe ansås for resultatet af en ny invasion, fordi der ingen forbilleder var for kulturens genstandstyper. Der mangler stadig en forklaring på ændringen, der skete i store dele af Nordeuropa, men invasionsteorien er opgivet. Kulturen er bedst kendt fra Jyllands magre jorder, hvor skeletsporene er vasket helt ud.

Gammelkendte typer ændrede form, både flintøkser, stridsøkser og lerkar, landskabet åbnedes mere, sågar heder opstod pga. større græsningsarealer. Bopladserne synes indskrænket til enkeltgårde. Nu begynder øernes kultur at skille sig fra Jyllands.

Sidst i denne epoke, omkring 2200 f.v.t., kom et nyt indslag, klokkebægerkulturen, der i Midtjylland fik sit lokale præg, som kun vagt minder om den ægte, europæiske klokkebægerkultur. Den danner overgang til metaltiden, idet den udbredte kendskabet til metalteknologi over Vest- og Nordeuropa. Dens små kobberdolke blev kendetegnet for mandsgravene ude i Europa og må have inspireret til flintdolkene.

Udgivet: 2009.