Oldtid, indtil ca. 800

Dolktid, 2400-1700 f.v.t.

Forfatter

Henrik Thrane

En lang overgangsfase kalder vi senneolitisk tid eller dolktid. Flintdolke i tusindvis blev fremstillet i en teknik, som kunne nå samme høje kvalitet som i Ægypten (op til 45 cm lange). Kobberøkser blev importeret fra Mellem- og Vesteuropa, men også kopieret lokalt. Keramikken blev æstetisk set temmelig mislykket. Meget lange huse med kun en midterrække af tagbærende stolper blev bygget efter kontinentale forbilleder. Man vendte tilbage til store stenbyggede grave - hellekister - i høje med samme genbrugsidé som jættestuen. Men gravskikken varierede i landsdelene fra enkeltgrave uden høj i Midtjylland til Østdanmarks hellekister. Skeletterne er mere velvoksne end stenalderfolkets ellers, hvilket tyder på gode livsvilkår. Flintminedriften ved Limfjorden blev stordrift, og økser og dolke eksporteredes til Nordskandinavien.

Perioden varede til omkring 2000 f.v.t. med flydende overgang til bronzealderen.

Udgivet: 2009.