Oldtid, indtil ca. 800

Oldtid, indtil ca. 800

Forfatter

Henrik Thrane

Indledning

Oldtiden, eller forhistorisk tid, dækker danmarkshistoriens længste forløb. Dansk forhistorie er absurd, hvis den alene ses inden for de nuværende grænser; i oldtiden hørte landskaber som Skåne og Slesvig, og ofte langt videre regioner, med til samme kulturområde som nutidens Danmark. Områdets rolle i den europæiske kulturudvikling er præget af geografien og kommunikationsmidlerne gennem tiden. Indvandring i større stil var forudsætningen til at begynde med, men senere viser den materielle kultur kontinuitet, selv danernes komme i 4. århundrede e.v.t. tegner sig ikke som en invasion.

Den danske arkæolog Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865) opdelte i sit banebrydende værk 'Ledetraad til nordisk Oldkyndighed' (1836) oldtiden i sten- bronze- og jernalder, defineret af råmaterialet til de skærende redskaber. Denne simple teknologiske model er siden udbygget og fininddelt, så perioder på 100 år eller mindre i de bedste tilfælde kan anvendes. Til kronologi bruges arkæologiske/historiske metoder og naturvidenskabelige – kulstof 14, iskerner, dendrologi mv. DNA-isotoper og andre biologiske analyser har et enormt potentiale, men kan normalt ikke bruges pga. af nedbrydningen i jorden.

Udgivet: 2009.