Fra systemskifte til besættelse, 1901-1940

Litteratur

Forfatter

Henning Poulsen

Christiansen, Niels Finn mfl: Gyldendals Danmarkshistorie bind 7: Tiden 1914-1945, 1988.

Christiansen, Niels Finn: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bind 12: Klassesamfundet organiseres 1900-1925, 2. udg. 2004.

Dybdahl, Vagn mfl.: Krise i Danmark. Strukturændringer og krisepolitik i 1930'erne. Berlingske Leksikon Bibliotek 1975.

Kaarsted, Tage/Aage Trommer: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bind 13: Krise og krig 1925-1950, 2. udg. 2004

Rerup, Lorenz: Gyldendals Danmarkshistorie bind 6: Tiden 1864-1914, 1989.

 

 

Udgivet: 2009.