Fra systemskifte til besættelse, 1901-1940

Genforeningen

Forfatter

Henning Poulsen

Riget ændrede form på tre måder. I 1917 blev Dansk Vestindien solgt til USA, og i 1918 blev Island selvstændigt, idet det dog indgik en 25-­årig personalunion med Danmark - altså med fælles konge og udenrigspolitik. I 1944 løsrev Island sig helt og blev en republik.

Størst opmærksomhed vakte dog Genforeningen i 1920. Ved afslutningen af 1. verdenskrig rejste det danske mindretal i Slesvig fordring over for de sejrende magter om, at den dansk­-tyske grænse ved Kongeåen blev reguleret efter en folkeafstemning. Den danske regering havde helst set grænsen afgjort ved en separat dansk-­tysk aftale, men den kom i stedet til at indgå i fredstraktaten efter 1. verdenskrig mellem Tyskland og de sejrende stormagter kendt som Versaillesfreden. Som konsekvens heraf nægtede de tyske regeringer - trods ringe interesse for sagen - at anerkende den nye grænse. Det skete formelt først i 1955.

Afstemningen foregik i to faser. Den 10. februar stemtes under et i Nordslesvig, og det gav et dansk flertal på 75%. Den påfølgende afstemning i de tilgrænsende sogne gav derimod alle steder tysk flertal. Det vakte navnlig skuffelse i særligt nationalt sindede kredse i Danmark, at der kun var 25% danske stemmer i Flensborg, og der blev ført en heftig agitation for alligevel at forsøge at få grænsen trukket syd om denne by - en agitation, der vandt genklang i både Venstre og De Konservative og også fik en enkelt radikal og en enkelt socialdemokratisk folketingsmand til at vende sig mod regeringen, der fastholdt selvbestemmelsesretten. Det skabte som nævnt tvivl om regeringens parlamentariske grundlag, skønt en enkelt konservativ til gengæld tilsluttede sig dens grænsepolitik. Trods regeringsskiftet blev udgangen dog, at kun Nordslesvig kom til Danmark.

Den nye grænse efterlod mindretal på begge sider, og ved en særlig valglov for Sønderjylland blev det muligt for det tyske at vælge en repræsentant til Folketinget.

Et fjerde grænsespørgsmål opstod, da Norge i 1931-32 okkuperede og gjorde krav på to ubebyggede dele af Sydøstgrønland. Det var ved århundredets begyndelse blevet fastslået, at Grønland var en ø og ikke en del af det amerikanske kontinent, og i 1921 bekendtgjorde den danske regering, at Danmarks hidtil lidt ubestemte suverænitet over "kolonierne i Grønland" gjaldt hele øen. Det anerkendte Norge ikke, og sagen blev afgjort ved den internationale domstol i Haag i 1933, som gav Danmark medhold.

Afstemningsplakat 1920. Tegnet af Rasmus Christiansen. Fra Rigsarkivet. (CC BY-SA 2.0).

Interaktive kort

Følg et af linkene herunder for at åbne et af interaktive kort. 

Klik her for at åbne det interaktive kort, der viser grænseændringerne i 1864 og 1920(åbner en ny side).

 

Udgivet: 2009.

Interaktiv illustration: Danmark fra 1815 til idag

Klik her for at åbne kortet på en ny side