Efter den kolde krig, 1989-2008

Vækstområder

Den opbygning af det danske motorvejsnet, som var blevet påbegyndt i 1960, blev færdiggjort i 1990'erne. I 1986 blev det besluttet at bygge Storebæltsforbindelsen, der stod færdig i 1998 som en kombination af jernbane- og bilforbindelse via en bro og en tunnel. Mellem 1992 og 2000 blev desuden Øresundsforbindelsen bygget. Ved siden af motorvejene og broerne blev der investeret i hurtigere tog, og resultatet blev en kraftig forøgelse af transporten af mennesker og varer. Det viste sig at føre til en styrkelse af de allerede stærkeste centre, som var Københavnsområdet, Odense, trekantsområdet Vejle, Fredericia og Kolding, Aarhus og Aalborg.

For Københavns vedkommende blev den generelle styrkelse af vækstcentrene yderligere befordret af store politisk bestemte investeringer. Københavns forladte havneområder blev bebygget, Ørestaden på Amager blev opført og forbundet med en metro, Kastrup Lufthavn blev udbygget, Øresundsforbindelsen blev oprettet. Desuden fik en række af statens gamle institutioner i København nye bygninger. Ialt var der tale om investeringer ud over det sædvanlige på mindst 50 mia. kr. Planer om at danne et københavnsk-nordsjællandsk-skånsk kraftcenter kaldet Øresundsregionen blev foreløbig ikke rigtig til så meget.

Vækstområderne var i stigende grad baseret på vidensøkonomi, dvs. virksomhed baseret på højt uddannet arbejdskraft. Deres succes afspejlede sig også i befolkningstilvækst og i, at de store detailvarefirmaer slog sig ned her. I den øvrige del af Danmark blev det vanskeligere at klare sig. Landsbyerne blev i højt tempo tømt for erhvervsfunktioner. I 1980 havde 1.750 landsbyer med under 600 indbyggere mindst en butik. I 1999 var der kun butik i 930 landsbyer. Folk havde fået bedre mulighed for at køre langt efter et stort vareudbud, og det blev udnyttet.

Storebæltsforbindelsen
Storebæltsforbindelsen. Vestbroen, Sprogø og Østbroen. Foto: Sund & Bælt.

Udgivet: 2009.