Efter den kolde krig, 1989-2008

Fusioner i erhvervsliv og landbrug

Fra slutningen af 1980'erne blev der gennemført flere store fusioner inden for erhvervslivet. Årsagen var i første omgang udsigten til åbningen af EF's indre marked den 1. januar 1993, senere pressede den globale økonomiske liberaliseringsproces i samme retning.

Bryggeriet Carlsberg styrkede sin i forvejen stærke stilling, indtil det i 1996 havde en hjemmemarkedsandel på 75 %, foruden betydelige aktieposter i de fleste øvrige danske øl- og sodavandsproducenter. Herefter gik det dog tilbage for bryggeriet, som også fik svækket sin internationale stilling.

Luftfartselskabet SAS indledte i 1988 en international ekspansion for at sikre sig en førende international position inden for luftfarten. SAS kom dog allerede i 1991 ud i en krise, som førte til betydelige indskrænkninger og endnu ikke var overvundet i 2008.

I turistbranchen købte rejsebureauet Spies i 1989 konkurrenten Tjæreborg og blev dermed Nordens største rejseselskab. Stillingen holdt dog kun til 1993, da Spies selv blev opkøbt af et interskandinavisk rejseselskab, som igen var et datterselskab af et britisk rejseselskab.

Medicinalfirmaerne Novo og Nordisk Gentofte fusionerede i 1989 under navnet Novo-Nordisk og blev hermed en af verdens største medicinalvarekoncerner, en stilling det lykkedes at fastholde ind i 2000-tallet. Inden for den samme uge foregik også en langtidsholdbar fusion af De danske Sukkerfabrikker, De danske Spritfabrikker og Danisco.

ISS - International Service System - satsede internationalt og klarede efter problemer i 1996 at blive blandt verdens største sikkerheds- og servicevirksomheder.

Under navnet Egmont opstod en stor underholdningskoncern gennem en fusion af bladforlagene Egmont og Gutenberghus samt filmproducenten Nordisk Film.

Inden for den finansielle sektor smeltede bank-, sparekasse-, kredit- og forsikringsvirksomhed sammen. De største, vedvarende virksomheder på området blev Den Dansk Bank fra 1990 og Unibank fra 1991. Begge fusionerede flere gange frem til 2005 - også med banker fra det øvrige Norden - og Unibank skiftede i 2001 navn til Nordea. Nordea var Nordens største bank, Den Danske Bank var Danmarks største. På europæisk plan hørte de dog kun til i mellemstørrelsen.

Privatisering af store offentlige virksomheder førte til skabelsen af nye storvirksomheder. I 1990 blev Postgiro omdannet til aktieselskabet Girobank. Statsanstalten for Livsforsikring blev solgt til forsikringsselskabet Baltica, som senere blev opslugt af andre. På telefoniområdet opstod Tele Danmark som en samling af de hidtidige regionale teleselskaber i et privat aktieselskab. I 1996 blev Tele Danmark det eneste danskejede telefirma - fra 2000 kendt som TDC.

Blandt de landbrugsbaserede storvirksomheder fusionerede andelsslagterierne Tulip, Wenbo og Østjyske i 1987 til andelsselskabet Danish Crown, som efterhånden fik opslugt de fleste danske konkurrenter. I begyndelsen af 2000-tallet var selskabet verdens tredjestørste slagteri. Tilsvarende opslugte mejeriselskabet MD Foods fra 1988 næsten alle øvrige. Efter uheldige forretninger blev det i 2000 fusioneret med det svenske Arla og videreført under dette navn.

Antallet af fuldtidslandbrug faldt fra 40.000 i 1985 til 22.500 i 2000. For deltidslandbrug var der tale om en tilbagegang fra 35.000 til 23.400. I 2004 var fuld- og deltidsbrugenes antal faldet med yderligere 6.000 til 44.000. Nedgangen ramte mindre brug, mens de største blev væsentligt større. En meget kraftig rationalisering blev gennemført, således at landbrugets andel af landets samlede arbejdsstyrke i perioden faldt fra 5 % til under 3 %.

Udgivet: 2009.