Efter den kolde krig, 1989-2008

Efter den kolde krig, 1989-2008

Indledning

Fra slutningen af 1980'erne indtraf der forandringer af politisk såvel som af teknologisk og organisatorisk karakter, som fik dybtgående betydning for det danske samfund, og som virkede på tværs af skiftende regeringer. Internationale forhold blev vigtigere, og nye kommunikationsteknologier slog igennem.

EF blev til EU. Velfærdsstatens skattefinansierede fundament forblev uændret, men den gennemgik moderniseringer, og der var et stærkt politisk pres for at reducere dens omkostninger. Erhvervsudviklingen var kendetegnet ved vækst i de erhverv, der leverede højt specialiserede og forædlede produkter og ved stærk vækst i de informationsteknologiske brancher. De stærkeste byområder blev yderligere styrket - især København gennemgik en omfattende modernisering. Der skete en stærk koncentration af mange virksomheder, landbrug, offentlige serviceinstitutioner og offentlige administrative enheder. Leveforhold og befolkningssammensætning blev stærkt ændret. Inden for kulturlivet markerede især filmproduktionen sig med mange frembringelser, som påkaldte sig stor opmærksomhed i både ind- og udland.

Tiltro til fri markedsøkonomi som både vækst- og reguleringsmotor blev forstærket, især efter 2001, og blev i stigende grad udgangspunktet for vigtige politiske beslutninger. Den internationale finanskrise og de økonomiske tilbageslag i slutningen af 2008 vil måske vise sig så omfattende, at både denne tiltro og samfundets økonomiske og sociale udvikling tager en ny retning.

Udgivet: 2009.