EF og krisetider, 1973-1989

EF og krisetider, 1973-1989

Forfatter

Jørgen Fink

Indledning

Oliekrisen i 1973 ramte Danmark uforberedt. Det skabte store økonomiske vanskeligheder og førte til øget arbejdsløshed. Politisk opstod der usikkerhed. Antallet af partier i Folketinget blev fordoblet ved valget i 1973. I 1979 indtraf den anden oliekrise. Den skabte en egentlig økonomisk krise i årene 1980-82 og førte til et politisk skifte. Den socialdemokratiske regering, der havde siddet siden 1975, blev afløst af en borgerlig firepartiregering i 1982, og den omlagde den politiske kurs. I stigende grad overlod den det økonomiske liv til markedskræfterne.

Danmarks forhold til udlandet var præget af, at vi fra januar 1973 indtrådte i EF. EF viste sig imidlertid ude af stand til at formulere et fælles svar på de økonomiske vanskeligheder i 1970'erne, og først med beslutningen om at etablere et indre marked midt i 1980'erne kom der ny dynamik i den europæiske udvikling. Sikkerhedspolitisk var perioden efter 1980 karakteriseret af en tilbagevenden til den kolde krig. Det skabte store spændinger i Danmark mellem regering og opposition og skabte den såkaldte fodnotepolitik, hvor et folketingsflertal tog forbehold over for en række beslutninger i NATO.

Udgivet: 2009.