Det unge demokrati, 1848-1901

Skole og uddannelse

Uddannelse ud over almindelig mesterlære blev nødvendig for samfundet. Det offentlige skolevæsen blev suppleret med private realskoler, og med loven om den højere almenskole (1903) blev grunden lagt til et organisk sammenhængende skolesystem frem mod en mellemskole-, real- eller måske endog studentereksamen. I denne periode var det dog de færreste beskåret at nå så langt. Men ligesom bønderne havde suppleret den stråtækte landsbyskole med højskoler og landbrugsskoler, blev det fra 1890'erne i byerne almindeligt, at erhvervslivets organisationer tog initiativet til oprettelse af tekniske skoler og handelsskoler – og at arbejderbevægelsen supplerede med udbud af aftenskoleundervisning.

Udgivet: 2009.