Det unge demokrati, 1848-1901

Erhvervsstrukturens udvikling

Fra midten af 1800-tallet og op mod 1. verdenskrig fordobledes befolkningstallet, og samtidig skete der store forskydninger både mellem og inden for de enkelte befolkningsgrupper. Igennem hele perioden var det landbrugserhvervet, der beskæftigede og ernærede den største del af befolkningen. Frem til omkring 1870 var det mere end halvdelen, men andelen faldt til knap 40 % i 1911. Faldet skyldtes, at flere fik arbejde inden for håndværk, industri og handel. Samtidig skete der en gradvis omlægning fra håndværk til industri – Danmark blev mere industrialiseret.

Udgivet: 2009.