Det unge demokrati, 1848-1901

Demokratiets etablering: Den Grundlovgivende Forsamling

Det revolutionære røre i 1848 handlede ikke bare om nationale følelser og modsætninger; det udsprang i nok så høj grad af sociale og politiske krav og holdninger. Med udnævnelsen af Martsministeriet havde Frederik 7. erklæret, at han betragtede sig som en konstitutionel konge uden enevældige beføjelser. En hovedopgave for den nye regering var derfor at skabe rammerne for en demokratisk stat.

Hovedsagen var at få valgt en grundlovgivende forsamling, og her udløste spørgsmålet om valgretten de første brudlinjer mellem martsdagenes politiske allierede. Mens de nationalliberale Monrad og Tscherning var konsekvente fortalere for en bred almindelig valgret, delte mange andre nationalliberale de konservatives bekymring for et alt for stort og uoplyst vælgerkorps. Kompromisset blev, at alle mænd over 30 år med egen husstand kom til at vælge trefjerdedele af forsamlingen, men at resten udpegedes af kongen, dvs. regeringen, for at sikre en beroligende og dæmpende garanti mod alt for uansvarlige folkevalgte. Især for Bondevennerne var dette et klart brud på tidligere løfter, og det kom til at præge valgkampen i oktober 1848, hvor de sjællandske bønder i høj grad foretrak deres egne frem for nok så celebre nationalliberale kandidater.

Valget i oktober 1848 resulterede i en rigsforsamling, der efter at være suppleret op med kongevalgte medlemmer bestod af tre nogenlunde lige stærke grupper:

  • et uorganiseret Højre med mange af det gamle systems mest fremtrædende skikkelser, bl.a. A.S. Ørsted (1778-1860)
  • et løst organiseret Centrum med nationalliberale koryfæer som C.C. Hall (1812-1888), A.F. Krieger (1817-1893) og C. Ploug (1813-1894)
  • et Venstre, fortrinsvis bestående af de velorganiserede Bondevenner med J.A. Hansen (1806-1877) og Balthazar Christensen (1802-1882) i spidsen

Adskillige som N.F.S. Grundtvig (1783-1872) lod sig dog ikke placere i nogen bestemt gruppe.

Den Grundlovgivende Forsamling. Fra Danmarks Riges Historie (1896-1907).

Udgivet: 2009.