Den ældre enevælde, 1660-1784

Den ældre enevælde, 1660-1784

Indledning

Den ældre enevælde afgrænses tidsmæssigt af to statskup: Enevældens etablering i 1660 under Frederik 3. og den unge kronprins Frederiks (senere Frederik 6.s) overtagelse af magten i 1784 under sin fars (Christian 7.s) sindssygdom.

Den ældre enevældes væsentligste indsats var etableringen af et bureaukratisk centralistisk styre, der omformede det gamle stændersamfund. Kongemagtens indflydelse steg til ukendte højder – og faldt brat ned igen, da den sindssyge Christian 7. ikke var i stand til at udfylde sine funktioner som enevældig konge. Under den ældre enevælde blev også de første initiativer taget, der førte bort fra de gamle produktionsformer med landbrugets fæstevæsen og byerhvervenes lavssystem. Det var kort sagt den periode, hvor det moderne Danmark tog sin første spæde begyndelse.

Udgivet: 2009.