Besættelsestiden, 1940-45

Den tyske terror

På Hitlers ordre blev organiseret tysk terror indført som besættelsespolitisk kampmiddel i Danmark i 1944. Terroren i Danmark blev dog mildere end i resten af det besatte Europa.

Efter ordre fra Hitler indførtes i begyndelsen af 1944 den såkaldte ”modterror” i de besatte lande - også i Danmark. Det var et forsøg på at bekæmpe sabotage og andre modstandsaktiviteter ved at slå så hårdt tilbage mod civilbefolkningen, at denne fandt prisen for høj og følgelig vendte sig mod modstandsbevægelserne. Sabotage mod tyske interesser skulle besvares med sabotage mod virksomheder eller institutioner, som enten symbolsk eller materielt var vigtige for civilbefolkningen. Drab på tyske soldater skulle besvares med gidseldrab på civile i forholdet 1:10, gerne kendte mennesker for at gøre signalet mere gennemslagskraftigt.

Trods regeringens tilbagetræden var besættelsesforholdet i Danmark fortsat mildere end i resten af Europa. Uden at Danmark dog gik ram forbi, blev den tyske modterror således mildere i Danmark, idet der aldrig blev dræbt i et forhold på 1:10 - som oftest kun 1:1. Det første clearingmord, som gidseldrabene blev kaldt i Danmark, blev i januar 1944 udført på digterpræsten Kaj Munk, hvis anti-tyske prædikener i nogen tid havde været en torn i øjet på besættelsesmagten.

Den tyske modterror blev udført af særlig tyske specialgrupper, men snart blev attentaterne i stigende grad udført af grupper med betydeligt dansk islæt eller endda udelukkende bestående af danske terrorister. Som oftest var det tidligere danske østfrontsfrivillige eller medlemmer af det såkaldte Schalburgkorps, der var et dansk nazistisk militært korps inspireret af det tyske SS.

Kaj Munks gravsted, Vedersø Kirke. Foto: BioPix.

Udgivet: 2009.