Besættelsestiden, 1940-45

Begyndende opløsning 1944-45

Gradvist eroderedes det danske samfunds strutkurer i krigens sidste år. Særlig i byerne måtte man leve med kriminalitet og borgerkrigsagtige optrin mellem de nazistiske korps og modstandsbevægelsen.

Den 19. september 1944 opløste besættelsesmagten det danske politi og satte store dele af korpset i tyske koncentrationslejre. Årsagen var dels frygt for, at politiet i tilfælde af en allieret invasion ville falde besættelsesmagten i ryggen, dels utilfredshed med at politiet ikke gjorde noget for at dæmme op for sabotagen. Til erstatning for det danske politi oprettede besættelsesmagten det såkaldte Hipo-korps (Hilfspolizei), som bestod af danskere, der som oftest havde en fortid i Frikorps Danmark eller Schalburgkorpset.

Det var imidlertid ikke almindelige politiopgaver, Hipo-korpset gav sig i kast med. Man begrænsede sig til at deltage i sabotagebekæmpelse og fordrev ellers meget af tiden med at provokere og lade sig provokere af den almindelige befolkning, hvad der hyppigt førte til klammeri og også grovere vold. Som de andre nazistiske korps blev også Hipoerne stærkt forhadte. Hipoerne blev også part i de vendettalignende kampe, som Schalburgkorpset og modstandsbevægelsen førte.

Fra efteråret 1944 og frem til befrielsen i maj bevægede det danske samfund særlig i de større byer sig i stigende grad mod regulær opløsning. Efter politiets opløsning steg kriminaliteten voldsomt. Med de tiltagende kampe mellem danske nazistiske korps og modstandsbevægelsen blev skyderi i gaderne tilnærmelsesvis hverdagsbegivenheder i visse byer. Den civile togtrafik gik næsten i stå på grund af sabotage mod jernbanenettet. Det efterhånden sønderbombede Tyskland havde svært ved at levere de råvarer, som tidligere havde holdt den danske industri i gang, så beskæftigelsen og store dele af forbruget i Danmark blev ramt hårdt.

Trods tendensen til opløsning var Danmark dog fortsat i forhold til det øvrige besatte Europa at sammenligne med et ordnet samfund - ikke mindst på landet, hvor de voldsomme forandringer ligesom i de foregående år ikke havde den store indflydelse.

Dansk Hipo-betjent

Udgivet: 2009.