Adelsvælden, 1536-1660

Adelsvælden, 1536-1660

Udgivet: 2009.

Indledning

Perioden 1536-1660 afgrænses af reformationen i begyndelsen og enevældens indførelse i slutningen, altså af to af de vigtigste politiske begivenheder i landets historie. Perioden omtales ofte som 'adelsvælden', fordi det var en periode, hvor adelen havde stor politisk og økonomisk magt, og fordi der ikke var andre væsentlige politiske magtgrupper end adel og konge. Betegnelsen overskygger dog, at perioden i mindst lige så høj grad var præget af en stadig stærkere kongemagt, og perioden slutter med, at adelen mistede sin magt ved enevældens indførelse.

Centralt i periodens historie står også de mange krige med især Sverige, som gik ind i en ny fase efter reformationen. Gennem første halvdel af 1600-tallet blev Sverige stadig stærkere, så perioden endte med en dansk katastrofe, som dog mere dannede et vende- end et slutpunkt for svenskekrigene.