Vil du vide mere om efterkrigstiden, 1945-1973?

Her finder du et relevant udvalg af artikler, kilder og film fra danmarkshistorien.dk samt inspiration til videre læsning.

Kilder

Office of Strategic Services: Danmark efter befrielsen, 3. august 1945

Retsopgørets love - straffelovstillægget 1945 til 1946

Oversigt over dømte ved retsopgøret

Major Stanley Holland: "Orientering vedrørende 'Minekommando Dänemark'", 18. juni 1945

Hartvig Frisch (S) om FN-medlemskab i Rigsdagen 6. september 1945

FN's Menneskerettighedserklæring, 10. december 1948

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, 4. november 1950

Augo Lynge: Grønlands fremtidige statsretlige stilling, 1952

Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953

København-erklæringen af 29. marts 1955

Lov om folkepensionen, 2. oktober 1956

H.C. Hansen-notatet til USA's ambassadør Val Peterson, 16. november 1957

Den Blå Betænkning: Undervisningsvejledning for Folkeskolen, 1960 

Gallup 1960: Har ungdommen for løse tøjler?

Uddrag fra pjecen 'Hvis Krigen Kommer' fra Statsministeriet 1962

Hvad har fjernsynet vist os? (1962)

Principprogram for Socialistisk Folkeparti oktober 1963

Protester mod kunststøtten heriblandt Peter Rindals 1965

Artikel i BEAT: Protest & Poesi - den nye stil i poppen, 1965

Kvinders stilling i erhvervslivet 1965-1974

Gallup 1966: Hjælper manden til med det huslige?

Jens Otto Krag om Danmarks rolle i Europa 1966

Lov om revision af den kommunale inddeling, 3. juni 1967

"The Nordek Treaty" i EFTA Bulletin, april 1970

Valgplakater for EF-folkeafstemningen 1972

Fremskridtspartiets valgbrochure, 6. oktober 1972

Folketingsdebat om frigivelse af billedpornografien 1968-1969

Indførelsen af seksualoplysning i folkeskolen 1970

Folketingsdebat vedrørende svangerskabsafbrydelse 1972

Lov om svangerskabsafbrydelse af 13. juni 1973 (abortloven)

Justitsministeriet: Notat vedrørende Christiania, 30. juli 1973

Litteratur til videre læsning

Andersen, Morten Bendix og Niklas Olsen (red.): 1968. Dengang og nu (2004).  

Danmarks statistik: 65 år i tal. Danmark siden 2. verdenskrig (2014).

DIIS: Danmark under den kolde krig. Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991 (2005).  

Kaarsted, Tage og Aage Trommer: Krise og krig 1925-1950, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 13 (1991).

Laneth, Pia Fris: Lillys danmarkshistorie (2006).

Nissen, Henrik S.: Landet blev by 1950-1970, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 14 (1991).

Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume: I blokopdelingens tegn 1945-1972, Dansk udenrigspolitiks historie bd. 5 (2005).  

Pedersen, Ole Karup: Danmark og verden 1970-1990, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 15 (1991).

Petersen, Jørn Henrik, Klaus Petersen og Niels Finn Christiansen (red.): Dansk velfærdshistorie, bd. 3 og 4 (2012).

Rasmussen, Søren Hein: Sære Alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark (1997).

Rasmussen, Søren Hein og Rasmus Rosenørn (red.): Amerika i dansk kulturliv (2010).  

Rosenbeck Bente: Kvindekøn. Den moderne kvindeligheds historie 1880-1980 (1987).