Billedoplysninger

Billeder, kort og grafer anvendt i Aarhus Universitets online kursus i danmarkshistorie.

Illustrationer anvendt på forsiden

Indledningen: Danske vikinger ankommer i England. Illustration af Abbo af Fleury, Passio Edmundi. Ejet af J.P. Morgan (1867-1943) fra 1927. Foto: Pierpont Morgan Library. MS M.736

Lektion 1: Anskuelsestalve af Arkonas indtagelse (nr. 18029). Digitaliseret af Skolehistorie.au.dk

Lektion 2: Jens Iversen Lange på altertavlen i Aarhus Domkirke. Foto: Aarhus Domkirke

Lektion 3: Adeligt par. Mariakirken i Helsingborg. Foto: Jens-Jørgen Frimand

Lektion 4: Maleri af Christian 6. med familie. Foto: Kongernes samling, Rosenborg

Lektion 5: Constantin Hansens skitse til maleriet af Den grundlovgivende Rigsforsamling i 1848. Foto: Wikimedia Commons

Lektion 6: På vejen til Anacapri, af Gerda Wegener, 1922. Foto: Morten Pors Fotografi 

Lektion 7: Forside fra Samvirke nr. 19, fra 1. november, 1969. Foto: Samvirke

Lektion 8: Foto taget med F-16 Fighting Falcon i forbindelse med en lufttankning med et amerikansk tankfly. Billedet er dateret 2. marts 2017. Foto: Lars Richter, Flyvevåbnets Fototjeneste.

Illustrationer anvendt i indledningen

1: Thyra ved Dannevirke. Illustration: Danmarks Historie i Billeder (1898).

2: Luftfoto af vikingeborgen Trelleborg. Foto: Niels Elswig, Nationalmuseet

3: Kort over markedspladser og handelsruter i vikingetiden. © danmarkshistorien.dk

Illustrationer anvendt i lektion 1: Højmiddelalderen, 1050-1340

1: Gyldent alter fra Sahl kirke, 1200-1225. Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet

2: Kort over det danske riges udstrækning i højmiddelalderen. © danmarkshistorien.dk

3: Rekonstruktion af muldfjælsplov med hjul. © danmarkshistorien.dk

4: Rekonstruktion af Slesvig by omkring 1100. Fra: Felix Rösch, Das Schleswiger Hafenviertel im Hochmittelalter 

5: Aftegning af Kogge fra Sankt Jørgensbjerg Kirke i Roskilde. Fra: Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmuseet (CC-BY-SA)

6: Granitkvader fra Sattrup Kirke i Sydslesvig, o. 1200. Foto: Nationalmuseet

7: Krypten under domkirken i Lund, Skt. Laurentii. Foto: Wikimedia Commons

8: Ørnetæppet fra Knud den Helliges grav. Foto: Nationalmuseet 

9: Arkonas indtagelse vist på anskuelsestavle (billed nr. 18029). Digitaliseret af Skolehistorie.au.dk

10: Kort over Østersøområdet med det danske imperium først i 1200-tallet. © danmarkshistorien.dk

11: Kalkmaleri i Keldby Kirke på Møn, ca. 1325. Foto: www.kalkmalerier.dk

Illustrationer anvendt i lektion 2: Senmiddelalderen, 1340-1523

1: Kort over Kalmarunionen 1397-1523. © danmarkshistorien.dk

2: Jens Iversen Lange på altertavlen i Aarhus Domkirke. Foto: Aarhus Domkirke

3: Prospekt af Roskilde Domkirke fra 1800-tallet. Foto: Nationalmuseet  

4: Kort over købstæderne i middelalderen. © danmarkshistorien.dk

5: Claus Bergs altertavle over kong Hans og dr. Christine, Odense Domkirke. © Sankt Knuds Kirke, Odense

6: Carl Gustaf Hellqvists maleri af Valdemar Atterdags brandbeskatning af Visby, 1361. © Nationalmuseum, Stockholm, Sverige

7: Erik af Pommerns kroningsdokument, 13. juli 1397. Foto: Tom Jersø, Rigsarkivet (CC BY-SA) 

8: Foto af Gribshunden. © Ingemar Lundgren, Blekinge Museum 

9: Kalkmaleri i Fanefjord Kirke. Foto: Kirsten Trampedach, Nationalmuseet (CC-BY-SA) 

10: Portræt af Christian 2. Foto: Statens Museum for Kunst

Illustrationer anvendt i lektion 3: Reformation og magtstat, 1523-1660

1: Bogtrykket, træsnit af Jost Amman, ca. 1568. Foto: Wikimedia Commons

2: Kort over områder Danmark-Norge afstod til Sverige som følge af Svenskekrigene  © danmarkshistorien.dk

3: Alterbordsforside, Torslunde kirke, 1561. Foto: Nationalmuseet

4: Titelblad, Jacob Ulfeldts jordebog, 1584. Foto: Nationalmuseet

5: Hesselagergård på Fyn. Foto: Hesselagergård

6: Overgangen over Storebælt, italiensk stik, 1670. Foto: Det Kgl. Bibliotek

7: Portræt af Christian 4. af Pieter Isaacsz, 1612. Foto: Kongernes Samling, Rosenborg

8: Portræt af Tycho Brahe. Foto: Wikimedia Commons

9: Kort over hertugdømmerne Slesvig og Holstens interne grænser og myndighedsforhold i 1622.  © danmarkshistorien.dk 

10: Epitafium over Sognepræsten Søren Hansen Stenderup, ca. 1667. Foto: Erik Fjordhede, livinghistory.dk 

11: Titelblad, En liden Catechismus, 1601. Foto: ProQuest og Det Kgl. Bibliotek

Illustrationer anvendt i lektion 4: Enevælde, 1660-1814

1: Kort over danske tropekolonier og nordatlantiske områder. © danmarkshistorien.dk

2: Kort - byplaner over København, 1650 og 1750. © danmarkshistorien.dk

3: Kongeloven fra 1665. Foto: Kongernes Samling, Rosenborg

4: Christian 5.s salving, malet af Michael van Haven. Foto: Kongernes Samling, Rosenborg

5: Christian 5. i Højesteret, ca. 1697. Foto: Kongernes Samling, Rosenborg

6: Søslag ved Køge Bugt i 1677, malet af Anton Melbye, 1855. Foto: Statens Museum for Kunst

7: Københavns bombardement, kobberstik efter Eckersberg, 1807. Foto: Det Kgl. Bibliotek

8: Lastplan for slaveskibet Brooks, 1808. Foto: Det Kgl. Bibliotek

9: Rigsbankdalerseddel, 1813. Foto: Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet.

10: Frihedsstøtten, kobberstik af Frederik Ludvig Bradt, ca. 1800. Foto: Statens Museum for Kunst

11: Rytterskolen i Lille Heddinge fra ca. 1722. Foto: skolehistorie.au.dk

Illustrationer anvendt i lektion 5: Fra enevældig helstat til nationalstat, 1814-1914

1: Kort over Slesvig Holsten med grænserne til Kongeriget i 1864 og 1920. © danmarkshistorien.dk

2: Maleri af Jørgen V. Sonne: Morgenen efter slaget ved Isted den 25. juli 1850, 1876. Foto: Statens Museum for Kunst 

3: Foto af Preussiske tropper ved de danske skanser ved Dybbøl efter erobringen den 18. april 1864. Foto: Forsvarsgalleriet

4: Maleri af Constantin Hansens: Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Udført i årene 1860-64. Foto: Wikimedia Commons, original på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 

5: Foto af 'fattiglemmerne' på Ladegården. Omkring år 1900. Foto: Det Kgl. Bibliotek 

6: Kort over jernbanenettet i 1875. © danmarkshistorien.dk

7: Foto af Søndre Toldbod i Københavns havn omkring 1870. Foto: Museet for Søfart 

8: Foto af husmandssted i Karup i Midtjylland, 1895. Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Karup 

9: Foto af interiør fra Oliemøllens ejer Chr. Bangs hjem i Mejlgade 60, Aarhus, ca. 1895. Foto: Den Gamle By, Aarhus 

10: Foto fra et arbejderhjem i Ægirsgade 73 på Nørrebro i København, 1914. Foto: Arbejdermuseet 

11: Kort over Københavns arealmæssige udvikling i 1840, 1880 og 1920.  © danmarkshistorien.dk

12: Foto af kvinder på arbejde i Bejstrupgaards køkken, 1912. Foto: Skrave Lokalarkiv

13: Maleri af H. A. Brendekilde: En landevej, 1893. Foto: Statens Museum for Kunst 

Illustrationer anvendt i lektion 6: Verdenskrigsepoken, 1914-1945

1: Kort over afstemningsresultaterne i Sønderjylland ved folkeafstemningerne i 1920. Foto: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 

2: Sort-hvid foto af arbejdende kvinder og mænd på St. Croix, ca. 1900. Foto: Nationalmuseet

3: Graf - Befolkningsfordeling 1901-2018. © danmarkshistorien.dk 

4: Kort over det danske jernbanenet i 1930. © danmarkshistorien.dk

5: Sort-hvid foto af slaget på Grønttorvet den 13. november 1918. Foto: Politimuseet 

6: Socialdemokratisk valgplakat fra 1935 med påskriften Stauning - eller Kaos. Foto: Det Kgl. Bibliotek 

7: Sort-hvid foto af marcherende Ungkonservative ved Københavns Hovedbanegård, 1933. Foto: Ritzau/Scanpix 

8: Sort-hvid foto af Nationalbankens bude med pengesække, 1922. Foto: Holger Damgaard, Det Kgl. Bibliotek

9: Maleri af Harald Giersing: Fodboldspillere. Sofus header, 1917. Foto: ARoS Aarhus Kunstmuseum

10: Satiretegning af Stauning og ministre som jazzband. Tegnet af Chr. Hoff. Oprindelse: Svikmøllen 1925

11: Hverveplakat fra Frikorps Danmark. Foto: Frihedsmuseet 

12: Sort-hvid foto af tre faldne danskere på hjørnet af Solitudevej og Nørrebrogade i København, 1944. Foto: Frihedsmuseet

Illustrationer anvendt i lektion 7: Efterkrigstiden, 1945-1973

1: Foto af Istedløven på ladet af en lastbil, 1945. Foto: Det Kgl. Bibliotek 

2: Scanning af opslag i bogen Danmarks Udenrigspolitik fra 1965 af Per Hækkerup. 

3: Illustration af den nordlige halvkugle set fra nord. Illustration: Hans Møller  

4: Forsidetegning fra pjece af Rødstrømpernes EEC-gruppe. Oprindelse: Kvindehistorisk Samling/Jette Szymanski: 1971-1984 Diverse, A3/3-4, Rigsarkivet   

5: Graf over udviklingen i Danmarks BNP fra 1815-2015. © danmarkshistorien.dk  

6: Foto af husmoderafløser Kirstine Vilhelmine Thomsen. Foto: Historisk Arkiv Hjørring 

7: Illustration af Henry Lauritzen: Kildeskatte-spil. Oprindelse: Aalborg Stiftstidende, 1. marts 1969 

8: Foto fra pressemøde, 1947. Foto: Walther Månsson, Ritzau/Scanpix

9: Foto fra en Vietnamdemonstration i København, 1969. Foto: Gregers Nielsen, Ritzau/Scanpix 

10: Foto af Peter Rindal (1923-2009). Foto: Viggo Landau, Ritzau/Scanpix. 

11: Foto af Eric Danielsen (1920-2008) som vært på TV-Avisen, 1965. Foto: Hakon Nielsen, Ritzau/Scanpix

 

Illustrationer anvendt i lektion 8: Globale tider, efter 1973

1: Foto af Lars Løkke Rasmussen. Foto: Finn Frandsen, Ritzau/Scanpix 

2: Foto af Poul Schlüter og Anker Jørgensen, 1982. Foto: Erik Petersen, Ritzau/Scanpix   

3: Graf over indkomst pr. indbygger i Danmark, Holland og Sverige målt i forhold til USA, 1970-2014. © danmarkshistorien.dk 

4: Foto fra boreplatform. Foto: Claus Fisker, Ritzau/Scanpix 

5: Graf over den årlige udvikling i BNP i procent, 2004-2018. © danmarkshistorien.dk 

6: Øresundsbron, 2014. Foto: Øresundsbron.dk

7: Kort. Det nye Danmarkskort – planlægning under nye vilkår. Illustration: Landsplanredegørelsen 2006   

8: Foto fra børneprogrammet Kaj og Andrea. Foto: DR og Ritzau/Scanpix

9: Bryllup i Åbyhøj Kirke, 2012. Foto: Gorm Branderup, Ritzau/Scanpix 

10: Fredsdemonstration i Aarhus’ gader i 1984. Foto: Jens Tønnesen, Aarhus Stadsarkiv

11: Stillfoto fra TV-Avisen af  Uffe Ellemann-Jensens, 26. juni 1992. Ophav: DR 

12: Skema over danske folkeafstemninger om EF/EU. Illustration: EU-Oplysningen, Folketinget