Film: Fra enevældig helstat til nationalstat, 1814-1914 

Introduktion

Neutralitetspolitik i Tysklands skygge

Stat og samfund

Forfatningskamp og massepolitik