På 1700-talssamfundets bund

1700-tallet var ikke kun parykker, kjoler og maskebal. Med nyt materiale sætter danmarkshistorien.dk fokus på de marginaliserede i det danske 1700-talssamfund.

16.03.2012 | danmarkshistorien.dk

1700-tallets Danmark var præget af et stort skel mellem rig og fattig. Livet var således vidt forskelligt for bønder, natmænd, byboer og adel. Op gennem 1700-tallet voksede befolkningen derudover støt, og det samme gjorde indbyggertallet i byerne. Det førte til problemer med hygiejne, ro og orden.

Med materiale fra vores 1700-talstema sætter danmarkshistorien.dk nu fokus på de marginaliserede i det danske samfund i perioden.  Nedenfor har vi samlet en række kilder om emnet til dig:

Du kan også se vores fire film om uægtebørn og deres forældre.

God fornøjelse.

Nyhed