Nyt materiale om danske stationsbyer

I samarbejde med Stadsarkivet og Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv har danmarkshistorien.dk udarbejdet nyt materiale om danske stationsbyer indeholdende både en artikel, en film, kilder og billeder.

12.09.2012 | danmarkshistorien.dk

Fotografi af Brabrand Station fra ca. 1920 af ukendt fotograf. Fra Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv.

I dag er det officiel åbning for Aarhus Stadsarkiv. Det fejrer vi på danmarkshistorien.dk med publiceringen af en række materialer om danske stationsbyer udarbejdet i samarbejde med netop Aarhus Stadsarkiv og Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv.

Betegnelsen 'stationsbyer' bruges om de nye byer, som i stort tal voksede op på landet i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. De cirka 500 byer opstod omkring en station i forbindelse med udbygningen af jernbanenettet og repræsenterede en ny form for bebyggelse, der hverken lignede landsbyerne eller købstæderne, men havde deres eget særpræg.

Det nye materiale om danske stationsbyer indeholder både en ny artikel med billeder og illustrationer, en ny film samt to nye kilder:

Artikel:

Kilder:

Film:

Filmen om stationsbyen er desuden den første i en serie af film om bytyper, som vil blive publiceret i løbet af efteråret. De kommende film vil handle om hhv. landsbyen, industribyen og forstaden.

God fornøjelse.

Nyhed