Ny bog: En danmarkshistorie - fra middelalder til nutid

Bogen 'En Danmarkshistorie - fra middelalder til nutid' udkommer på Aarhus Universitetsforlag den 28. januar 2021. Her fortælles Danmarks historie af en gruppe af landets mest kompetente historikere, og bogens indhold suppleres af et online kursus med film, quizzer og kilder.

26.01.2021 | Benedikte Birkkjær Justesen

Danmarkshistorie til tiden – også coronatiden. Det er, hvad en gruppe historikere fra Aarhus Universitet her leverer. I bogen og onlinekurset er det skildret, hvordan Danmark, det danske rige og den danske stat har udviklet og forandret sig gennem næsten 1000 år. Fra den tidlige middelalders kongedømme i 1050 til det globaliserede demokrati anno 2020. 

Bogen afløser 'Danmarks historie i grundtræk', som med flere genoptryk har været en stor succes siden udgivelsen i 2002. Men der er brug for en ny danmarkshistorie, fordi forskningen ikke står stille. Nye spørgsmål dukker op, nye analyser må inddrages – og så går historien simpelthen også videre. En danmarkshistorie tilbyder nye vinkler: bl.a. bedre indsigt i det politiske spil med inddragelse af netværk og uformelle kanaler; kulturhistorie i bred forstand med blik for køn og medier og klima som en faktor i historien. Endelig opdaterer bogens sidste kapitel den nyeste danmarkshistorie med de seneste 25 års historie. Bogens titel 'En danmarkshistorie' afspejler en bevidsthed om, at historieskrivning altid er fortolkning, og at der til enhver epoke i danmarkshistorien kan præsenteres forskellige fortolkninger – og her kommer en.

'En danmarkshistorie' benytter også en ny periodisering. Reformationen er eksempelvis ikke længere skæringspunktet mellem forskellige epoker, i stedet viser bogen en kontinuitet fra middelalder til 15-1600-tallet. 1914 til 1945 behandles desuden som én periode under titlen ”Verdenskrigsepoken”, hvilket bryder med Danmarks historie i grundtræks begreb om mellemkrigstiden. Sidste kapitel er ligeledes skrevet og struktureret ud fra en globaliseringslogik snarere end en koldkrigslogik.

'En danmarkshistorie' er indlejret i et bredere digitalt format. Teksten foreligger også i en frit tilgængelig online udgave, hvor der ud over selve teksten findes supplerende materiale i form af film og miniforedrag med alle bogens forfattere foruden kilder, quizzer og historiske oversigter. Den fysiske bog og onlineversionen supplerer hinanden og kan anvendes til undervisning i bred forstand såvel på universitetet som til online kurser for alle interesserede på hjemmesiden danmarkshistorien.dk/ooc/. Tilsammen udgør de to versioner af 'En danmarkshistorie - fra middelalder til nutid' en helt ny form for danmarkshistorie. En danmarkshistorie, der for første gang systematisk udnytter internettets muligheder.

Bogen er redigeret af lic.phil. og professor Thorsten Borring Olesen og dr.phil. og professor Bjørn Poulsen.

Pris: 299,95 kr. Udkommer 28. januar 2021.

Bogen er støttet af Aarhus Universitets Forskningsfond, Ernst B. Sund Fonden, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse og Statens Kunstfond.

Nyhed