Kampen for kvinders valgret

”…jeg tror paa ingen Maade, at de [kvinder] ere særlig skikkede til Lovgivningsvirksomhed; thi rolig Overveielse og logisk Slutning turde vel være Hovedbetingelserne for med Held at kunne deltage i den…”

08.03.2011 | danmarkshistorien.dk

Fra det store valgretstog til Amalienborg den 5. juni 1915, hvor kvinderne markerede deres nyerhvervede stemmeret. (Statsbiblioteket)

Sådan lød det i 1888 fra Landstingets talerstol, mens tilsvarende udsagn i dag mest overlever på blogs i punktform.

I anledningen af Kvindernes internationale kampdag udgiver danmarkshistorien.dk i dag et nyt tema om Kampen for kvinders valgret 1871-1915.

Her kan du læse hvilken politiker, der stod bag ovenstående citat, hvad andre politikere mente og naturligvis, hvad kvinderne selv gjorde for at opnå stemmeret for deres køn.

Nyhed