Nyheder

12.05.2016 | Nyhed

Beskrivelser af håndværkerrejser i slutningen af 1800- og begyndelsen af 1900-tallet

Danske håndværkersvende har siden den sene middelalder begivet sig ’på valsen’, det vil sige rejst rundt for at arbejde, inden de slog sig ned og blev gift. Traditionen blev institutionaliseret af håndværkerlavene, men fortsatte efter af lavene mistede deres formelle magt med indførelsen af næringsfriheden ved lov i 1857 med ikrafttræden fra 1862.…