Nyheder

30.03.2011 | Nyhed

Quiz dig ind i Danmarkshistorien

Den prisbelønnede formidlingsside danmarkshistorien.dk trækker 31. marts i nye digitale klæder – og under kjortlen er quiz og film til alle.

Fra det store valgretstog til Amalienborg den 5. juni 1915, hvor kvinderne markerede deres nyerhvervede stemmeret. (Statsbiblioteket)

08.03.2011 | Nyhed

Kampen for kvinders valgret

”…jeg tror paa ingen Maade, at de [kvinder] ere særlig skikkede til Lovgivningsvirksomhed; thi rolig Overveielse og logisk Slutning turde vel være Hovedbetingelserne for med Held at kunne deltage i den…”

07.03.2011 | Nyhed

Trailer for Magtens Segl

Vinteren er omsider ved at være ovre, og i skarp konkurrence med vintergækker og erantisser kommer nu en forårsbebuder fra Magtens Segl.