Medarbejdere og styregruppe

Bag hjemmesiden danmarkshistorien.dk står en styregruppe bestående af medarbejdere fra Afdeling for Historie og Klassiske Studier ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Desuden er der til projektet tilknyttet studentermedhjælpere, ph.d.-stipendiater og postdocs, i perioder også projektansatte og praktikanter.


Holdet bag den første version af danmarkshistorien.dk i Solgården på Aarhus Universitet, december 2009.
Foto: Jacob Christensen Ravn, Fotolaboratoriet Moesgård


Medarbejdere:

Mette Frisk Jensen, leder, ph.d.
Anne Sørensen, redaktør, ph.d.

Ida Svinth-Værge, cand.mag., korrekturlæser  

Gustav Emil Ølgaard, stud.mag., studentermedhjælp

Maria Nielsen Pedersen, stud.mag., studentermedhjælp

Stine Slotved Kristensen, stud.mag., studentermedhjælp

Styregruppen:

Mette Frisk Jensen, leder, ph.d.
Anne Sørensen, redaktør, ph.d. 
Niels Wium Olesen, lektor, ph.d.
Mary Hilson, professor, ph.d.
Nina Javette Koefoed, lektor, ph.d.
Helle Strandgaard Jensen, lektor, ph.d.
Mikkel Thelle, lektor, ph.d.
Troels Solgaard Andersen, ph.d.-stipendiat


Medarbejdere på danmarkshistorien.dk
Medarbejdere på danmarkshistorien.dk i august 2021.