Troels Dahlerup (1925-2006)

Forskningsområder: Nordisk senmiddelalder; kirkehistorie; adelshistorie; kulturhistorie

Professor (1968-92), dr.theol.
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet