Thorsten Borring Olesen

Forskningsområder: dansk udenrigspolitisk historie, EU's historie, europæisk historie, dansk bistandshistorie, nordisk samarbejde, samtidshistorie

Professor, ph.d.
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Læs mere om Thorsten Borring Olesen her