Peter Yding Brunbech

Ph.d., leder af HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

Fhv. projektleder/udviklingsansvarlig for danmarkshistorien.dk.