Mikael Frausing

Forskningsområder: samtidshistorie, kulturhistorie, historiebrug, kulturarv, herregårde, turisme, oplevelsesøkonomi

Ph.d.,  webredaktør ved danmarkshistorien.dk

Læs mere om Mikael Frausing