Lea Maria Wierød

Forskningsområde: N.F.S. Grundtvigs salmer

Ph.d.-stipendiat
Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet.

Læs mere om Lea Maria Wierød her