Jeppe Büchert Netterstrøm

Forskningsområder: dansk og europæisk middelalder og tidligt moderne tid

Lektor, ph.d.
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Læs mere om Jeppe Büchert Netterstrøm her