Jens Lei Wendel-Hansen

Forskningsområder: nyere tids danmarkshistorie, nyere tids dansk politisk historie, dansk godsejerhistorie

Postdoc., ph.d.

Institut for Historie, SDU